МЕНЮ

UCHWAŁA RZĄDU FEDERACJI ROSYJSKIEJ Nr 303 z 21 w marcu 2019

W SPRAWIE LICENCJI NA IMPORT KÓŁ Z ALUMINIUM

Zgodnie z artykułem 47 Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014, Rząd Federacji Rosyjskiej decyduje:

 1. Aby wejść 10 kwietnia do października 9 2019 g. włącznie licencjonowanie importu do Federacji Rosyjskiej od nie będących członkami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, felgi aluminiowe, klasyfikowane według kodu 8708 70 500 9 ТН FEA EAEUpochodzące z terytoriów państw niebędących członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i umawiających się stron Porozumienia w sprawie przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być instalowane i (lub) używane w pojazdach kołowych oraz w sprawie warunków wzajemnego uznawania zatwierdzenia wydane na podstawie tych przepisów, zawarte w Genewie 20 March 1958 (Umowa 1958 roku, koła z aluminium), po umieszczeniu pod procedura zwolnienia celnego dla konsumpcji krajowej.
 2. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej przeprowadza w sposób określony w przepisach dotyczących wydawania licencji i zezwoleń na eksport ( dalej - licencje):

(A) w przypadku felg aluminiowych objętych zakresem regulaminu ONZ nr 124 „Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów osobowych i ich przyczep”, jeżeli przedłożono:
 • oryginał lub certyfikat producenta kół aluminiowych kopia homologacji typu ich typu zgodnie z regulaminem ONZ nr XXUMX wydanym w stanie, Umawiająca się strona umowy 1958 roku;
 • oryginalny list Federalnej Agencji ds. Regulacji Technicznych i Metrologii, pełniący funkcje właściwego organu administracyjnego Federacji Rosyjskiej zgodnie z Porozumieniem 1958 roku, potwierdzający ważność przedłożonego sprawozdania na temat homologacji typu aluminiowych kół;

B) jeśli koła wykonane z aluminium nie są objęte zakresem regulaminu ONZ nr 124, przy przedstawianiu:
 • oryginał lub kopia umowy na dostawę kół aluminiowych; deklaracje producenta aluminiowych kół, że koła aluminiowe nie są przeznaczone dla pojazdów kołowych kategorii Mь MiG, Nb NiG, Oi i Og (w dowolnej formie);
 • oryginalny list Federalnej Agencji ds. Regulacji Technicznych i Metrologii, że importowane felgi aluminiowe nie wchodzą w zakres regulacji ONZ nr 124.
 1. Federalna Służba Celna zapewnia: kontrola celna na przywóz na terytorium Federacji Rosyjskiej z państw niebędących członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, aluminiowe koła, podlegające licencjonowaniu zgodnie z paragrafem 1 niniejszej rezolucji;
 • odprawa celna bez licencji na felgi aluminiowe, przywożona jako próbki i próbki do badań i badań, przedstawiana przez uczestników handlu zagranicznego:
 • oryginalny list Federalnej Agencji ds. Regulacji Technicznych i Metrologii, potwierdzający fakt złożenia wniosku o otrzymanie komunikatu o zatwierdzeniu ich typu zgodnie z Regulaminem ONZ nr 124;
 • oryginał lub kopia umowy z laboratorium badawczym działającym jako służba techniczna zgodnie z Porozumieniem Roku 1958 w celu przeprowadzenia testów certyfikacyjnych;
 • oryginał lub kopia raportu z pobierania próbek i próbek.
 1. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w określony sposób:
 • powiadomić Eurazjatycką Komisję Gospodarczą o wprowadzeniu licencji na przywóz do Federacji Rosyjskiej od nie będących członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, aluminiowych kół, gdy zostaną objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej;
 • przedłożyć do rozpatrzenia Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej propozycję wprowadzenia na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej licencjonowania importu kół aluminiowych, gdy zostanie ona objęta procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej.
 1. Realizacja uprawnień określonych w niniejszej rezolucji jest wykonywana przez federalne organy wykonawcze w granicach maksymalnej liczby ich pracowników i środków budżetowych ustanowionych przez rząd Federacji Rosyjskiej i przewidzianych w budżecie federalnym na przywództwo i zarządzanie w sferze ustalonych funkcji.

Lista Umawiających się Stron Porozumienia Roku 1958

Numer kierunkowy kraju Umawiające się strony Data przystąpienia
E 1 Niemcy 28.01.1966
E 2 Francja 20.06.1959
E 3 Włochy 26.04.1963
E 4 Holandia 29.08.1960
E 5 Szwecja 20.06.1959
E 6 Belgia 05.09.1959
E 7 Węgry 02.07.1960
E 8 Republika Czeska 01.01.1993
E 9 Hiszpania 10.10.1961
E 10 Serbia 12.03.2001
E 11 Wielka Brytania 16.03.1963
E 12 Austria 11.05.1971
E 13 Luksemburg 12.12.1971
E 14 Szwajcaria 28.08.1973
E 16 Norwegia 04.04.1975
E 17 Finlandia 17.09.1976
E 18 Dania 20.12.1976
E 19 Rumunia 21.02.1977
E 20 Polska 13.03.1979
E 21 Portugalia 28.03.1980
E 22 Federacja Rosyjska 17.02.1987
E 23 Grecja 05.12.1992
E 24 Ireland9 24.03.1998
E 25 Chorwacja 08.10.1991
E 26 Słowenia 25.06.1991
E 27 Słowacja 01.01.1993
E 28 Białoruś 02.07.1995
E 29 Estonia 01.05.1995
E 30 Mołdawia 20.11.2016
E 31 Bośnia i Hercegowina 06.03.1992
E 32 Łotwa 18.01.1999
E 34 Bułgaria 21.01.2000
E 35 Kazachstan 08.01.2011
E 36 Litwa 29.03.2002
E 37 Turcja 27.02.1996
E 39 Azerbejdżan 14.06.2002
E 40 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 17.11.1991
E 42 European Union8 24.03.1998
E 43 Japonia 24.11.1998
E 45 Australia 25.04.2000
E 46 ukraińską 30.06.2000
E 47 RPA 17.06.2001
E 48 Nowa Zelandia 26.01.2002
E 49 Cypr 01.05.2004
E 50 Malta 01.05.2004
E 51 Republika Korei 31.12.2004
E 52 Malezja 04.04.2006
E 53 Tajlandia 01.05.2006
E 54 Albania 05.11.2011
E 56 Czarnogóra 03.06.2006
E 57 San Marino 26.01.2016
E 58 Tunezja 01.01.2008
E 60 Gruzja 25.05.2015
E 62 Egipt 03.02.2013