МЕНЮ

1.1. Substancje zubożające warstwę ozonową i produkty zawierające substancje zubożające warstwę ozonową zabronione w imporcie i eksporcie *

W Federacji Rosyjskiej Federalna Służba Nadzoru Wykorzystania Zasobów Naturalnych (Rosprirodnadzor) jest upoważnionym federalnym organem wykonawczym do zatwierdzania wniosków o wydanie licencji i wykonywania innych zezwoleń na wwóz i wywóz substancji zubożających warstwę ozonową w handel z krajami trzecimi, zgodnie z zarządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 1567 -r z dnia 23.09.2010

Materiały informacyjne do przyjęcia dodatkowych środków kontroli celnej mających na celu powstrzymanie niedokładnych deklaracji towarów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i uniemożliwienie ich importu (eksportu) bez uzyskania licencji, szczegóły w piśmie Federalnej Służby Celnej Rosji nr 14-57 / 44508 z dnia 14.09.2011 Od 19.07.2012 ustalono, że na teren Federacji Rosyjskiej dopuszczone są substancje zubożające warstwę ozonową tylko w określonych punktach kontrolnych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej, patrz uchwała Rząd Federacji Rosyjskiej nr 687 z dnia 06.07.2012

 

Lista i grupa Formuła substancja Nazwa kod TNVED EAEU
A ja CFCl3 (CFC-11) fluorotrichlorometan 2903776000
A ja CF2Cl2 (CFC-12) difluorodichlorometan 2903776000
A ja C2F3Cl3 (CFC-113) 1,1,2-trifluorotrichloroetan 2903776000
A ja C2F4Cl2 (CFC-114) 1,1,2,2-tetrafluorodichloroetan 2903776000
A ja C2F5Cl (CFC-115) pentafluorochloroetan 2903776000
A II CF2BrCl (Halon 1211) difluorochlorobromometan 2903761000
A II CF3Br (Halon 1301) trifluorobromometan 2903762000
A II C2F4Br2 (Halon 2402) 1,1,2,2-tetrafluorodibromoetan 2903769000
W I CF3Cl (CFC-13) trifluorochlorometan 2903779000
W I C2FCl5 (CFC-111) fluoropentachloroetan 2903779000
W I C2F2Cl4 (CFC-112) difluorotetrachloroetany 2903779000
W I C3FCl7 (CFC-211) fluoroheptachloropropany 2903779000
W I C3F2Cl6 (CFC-212) difluoroheksachloropropany 2903779000
W I C3F3Cl5 (CFC-213) trifluoropentachloropropany 2903779000
W I C3F4Cl4 (CFC-214) tetrafluorotetrachloropropany 2903779000
W I C3F5Cl3 (CFC-215) pentafluorotrichloropropany 2903779000
W I C3F6Cl2 (CFC-216) heksafluorodichloropropany 2903779000
W I C3F7Cl (CFC-217) heptafluorochloropropany 2903779000
w II CCl4 czterochlorek węgla (CTC) lub czterochlorek węgla 2903140000
W III C2H3Cl3 **** Ten wzór nie dotyczy 1,1,2-trichloroetanu. metylochloroform (MHF), tj. 1,1,1-trichloroetan 2903190000
C II CHFBr2 (HBFU-21B2) fluorodibromometan 2903793000
C II CHF2Br (HBFU-22B1) difluorobromometan 2903793000
C II CH2FBr (HBFU-31B1) fluorobromometan 2903793000
C II C2HFBr4 (HBFU-21B4) fluorotetrabromoetan 2903793000
C II C2HF2Br3 (HBFU-23B3) difluorotribromoetan 2903793000
C II C2HF3Br2 (HBFU-23B2) trifluorodibromoetan 2903793000
C II C2HF4Br (HBFU-24B1) tetrafluorobromoetan 2903793000
C II C2H2FBr3 (HBFU-31B3) fluorotribromoetan 2903793000
C II C2H2F2Br2 (HBFU-32B2) difluorodibromoetan 2903793000
C II C2H2F3Br (HBFU-33B1) trifluorobromoetan 2903793000
C II C2H3FBr2 (HBFU-41B2) fluorodibromoetan 2903793000
C II C2H3F2Br (HBFU-42B1) difluorobromoetan 2903793000
C II C2H4FBr (HBFU-51B1) fluorobromoetan 2903793000
C II C3HFBr6 (HBFU-21B6) fluoroheksabromopropan 2903793000
C II C3HF2Br5 (HBFU-22B5) difluoropentabromopropan 2903793000
C II C3HF3Br4 (HBFU-23B4) trifluorotetrabromopropan 2903793000
C II C3HF4Br3 (HBFU-24B3) tetrafluorotribromopropan 2903793000
C II C3HF5Br2 (HBFU-25B2) pentafluorodibromopropan 2903793000
C II C3HF6Br (HBFU-26B1) heksafluorobromopropan 2903793000
C II C3H2FBr5 (HBFU-31B5) fluoropentabromopropan 2903793000
C II C3H2F2Br4 (HBFU-32B4) difluorotetrabromopropan 2903793000
C II C3H2F3Br3 (HBFU-33B3) trifluorotribromopropan 2903793000
C II C3H2F4Br2 (HBFU-34B2) tetrafluorodibromopropan 2903793000
C II C3H2F5Br (HBFU-35B1) pentafluorobromopropan 2903793000
C II C3H3FBr4 (HBFU-41B4) fluorotetrabromopropan 2903793000
C II C3H3F2Br3 (HBFU-42B3) difluorotribromopropan 2903793000
C II C3H3F3Br2 (HBFU-43B2) trifluorodibromopropan 2903793000
C II C3H3F4Br (HBFU-44B1) tetrafluorobromopropan 2903793000
C II C3H4FBr3 (HBFU-51B3) fluorotribromopropan 2903793000
C II C3H4F2Br2 (HBFU-52B2) difluorodibromopropan 2903793000
C II C3H4F3Br (HBFU-53B1) trifluorobromopropan 2903793000
C II C3H5FBr2 (HBFU-61B2) fluorodibromopropan 2903793000
C II C3H5F2Br (HBFU-62B1) difluorobromopropan 2903793000
C II C3H6FBr (HBFU-71B1) fluorobromopropan 2903793000
C III CH2BrCl bromochlorometan 2903793000
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 1. Mieszanki chłodzące 3824710000
3824720000
3824740000
3824750000
3824760000
3824770000
382478
3824790000
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 2. Klimatyzatory i pompy ciepła 841510
84158100
8415820000
84186100
841869000
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 3. Lodówki 841810200
841810800
841850
841869000
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 4. Kostkarki do lodu, chłodziarki do mleka 8418
8419
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 5. Zamrażarki 841810200
841810800
841830200
841830800
841840200
841840800
841850
841869000
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 6. Osuszacze powietrza 841869000
8479899701
8479899708
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 7. Izolacyjne osłony, płyty, panele i powłoki rur są porowate, przy użyciu poroforów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową jako poroforów 3921110000
3921120000
3921131000
3921139000
3921140000
3921190000
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 8. Komponenty, kompozycje na bazie poliestrów (polioli) do produkcji pianki poliuretanowej (składnik A) 3907202001
3907202009
D****** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów. 9. Gaśnice przenośne 8424100000
E I CH3Br bromek metylu 2903391100
1 do 20 (66)

 

* Z wyjątkiem importu na obszar celny EAEU oraz (lub) wywóz z obszaru celnego EUG substancji zubożających warstwę ozonową oraz produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową określonych w niniejszym rozdziale, w przypadkach określonych w rozporządzeniu w sprawie importu na obszar celny EUG i eksportu poza obszar celny substancji zubożających warstwę ozonową EWEA oraz wyrobów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową (Załącznik nr 20 do Decyzji Zarządu EWEA z dnia 21.04.2015 kwietnia 30 r. nr XNUMX).

** Ten wzór nie dotyczy 1,1,2-trichloroetanu.

*** Z wyjątkiem produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową kontrolowanych przez system kontroli eksportu państwa członkowskiego EUG, będącego państwem wyjścia (państwa przeznaczenia) tych towarów.