МЕНЮ

Kody TN VED wyłączone i uwzględnione w wydaniu TN VED EAEU z dnia 01.01.2022

W tabeli przedstawiono tylko te kody, dla których nastąpiły zmiany stawki celnej, wyłączenie lub włączenie do TN FEA EAEU

Oczekuj ładowania i formatowania danych
Kody wyłączone i zawarte w CN FEA EUG 2022
Kodeks zagranicznej działalności gospodarczej EAEU Zmiana Stawka celna na 31.12.2021 Stawka celna na 01.01.2022
0305100000 wyłączony 5% - 1
0306199008 wliczony - 7% 2
0306199009 wyłączony 7% - 3
0306398000 wliczony - 8% 4
0306399000 wyłączony 8% - 5
0306999800 wliczony - 8% 6
0306999900 wyłączony 8% - 7
0307210000 wyłączony 6% - 8
0307210001 wliczony - 6% 9
0307210009 wliczony - 5% 10
0307221000 wyłączony 8% - 11
0307222000 wliczony - 8% 12
0307229001 wliczony - 8% 13
0307229009 wliczony - 7% 14
0307229100 wyłączony 8% - 15
0307229900 wyłączony 8% - 16
0307292000 wyłączony 8% - 17
0307293000 wliczony - 8% 18
0307298000 wyłączony 8% - 19
0307299001 wliczony - 8% 20
0307299009 wliczony - 7% 21
0307921000 wyłączony 8% - 22
0307922000 wliczony - 8% 23
0307928000 wliczony - 7% 24
0307929000 wyłączony 7% - 25
0307991000 wyłączony 8% - 26
0307992000 wliczony - 8% 27
0307997000 wyłączony 7% - 28
0307998000 wliczony - 7% 29
0308901000 wyłączony 5% - 30
0308902000 wliczony - 5% 31
0308905000 wyłączony 7% - 32
0308906000 wliczony - 7% 33
0308908000 wliczony - 5% 34
0308909000 wyłączony 5% - 35
0309100000 wliczony - 5% 36
0309900001 wliczony - 7% 37
0309900004 wliczony - 8% 38
0309900005 wliczony - 5% 39
0309900007 wliczony - 8% 40
0309900008 wliczony - 7% 41
0309900009 wliczony - 5% 42
0403101100 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 43
0403101300 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 44
0403101900 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 45
0403103100 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 46
0403103300 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 47
0403103900 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 48
0403105100 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 49
0403105300 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 50
0403105900 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 51
0403109100 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 52
0403109300 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 53
0403109900 wyłączony 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg - 54
0403201100 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 55
0403201300 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 56
0403201900 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 57
0403203100 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 58
0403203300 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 59
0403203900 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 60
0403205100 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 61
0403205300 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 62
0403205900 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 63
0403207100 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 64
0403207300 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 65
0403207900 wliczony - 15%, ale nie mniej niż 0.18 euro za kg 66
0403209001 wliczony - 13% 67
0403209009 wliczony - 11% 68
0410000000 wyłączony 15% - 69
0410100000 wliczony - 15% 70
0410900000 wliczony - 15% 71
0704908000 wliczony - 11% 72
0704909000 wyłączony 11% - 73
0709520000 wliczony - 10% 74
0709530000 wliczony - 10% 75
0709540000 wliczony - 10% 76
0709550000 wliczony - 10% 77
0709560000 wliczony - 10% 78
0709590000 wliczony - 10% 79
0709591000 wyłączony 10% - 80
0709593000 wyłączony 10% - 81
0709595000 wyłączony 10% - 82
0709599000 wyłączony 10% - 83
0712340000 wliczony - 13% 84
0802901000 wyłączony 5% - 85
0802905001 wyłączony 5% - 86
0802905002 wyłączony 5% - 87
0802905003 wyłączony 5% - 88
0802905008 wyłączony 5% - 89
0802905009 wyłączony 5% - 90
0802908500 wyłączony 5% - 91
0802910001 wliczony - 5% 92
0802910002 wliczony - 5% 93
0802910003 wliczony - 5% 94
0802910009 wliczony - 5% 95
0802920000 wliczony - 5% 96
0802991000 wliczony - 5% 97
0802999000 wliczony - 5% 98
1101001100 wyłączony 10% - 99
1101001101 wliczony - 10% 100
1101001109 wliczony - 10% 101
1101001500 wyłączony 7,50% - 102
1101001501 wliczony - 7,50% 103
1101001509 wliczony - 7,50% 104
1211600000 wliczony - 5% 105
1211908608 wliczony - 5% 106
1211908609 wyłączony 5% - 107
1509101000 wyłączony 5% - 108
1509109000 wyłączony 5% - 109
1509200000 wliczony - 5% 110
1509300000 wliczony - 5% 111
1509400000 wliczony - 5% 112
1510001000 wyłączony 10% - 113
1510009000 wyłączony 5% - 114
1510100000 wliczony - 10% 115
1510900000 wliczony - 5% 116
1515600000 wliczony - 5% 117
1515904000 wyłączony 5% - 118
1515905000 wliczony - 5% 119
1515905100 wyłączony 5% - 120
1515905900 wyłączony 5% - 121
1515906000 wyłączony 5% - 122
1515906100 wliczony - 5% 123
1515906900 wliczony - 5% 124
1515907000 wliczony - 5% 125
1515908100 wliczony - 5% 126
1515908900 wliczony - 5% 127
1515909100 wyłączony 5% - 128
1515909900 wyłączony 5% - 129
1516208100 wliczony - 15% 130
1516209100 wyłączony 15% - 131
1516209608 wliczony - 14%, ale nie mniej niż 0.12 euro za kg 132
1516209609 14%, ale nie mniej niż 0.12 euro za kg - 133
1516209808 wliczony - 12% 134
1516209809 wyłączony 12% - 135
1516300001 wliczony - 15% 136
1516300005 wliczony - 14%, ale nie mniej niż 0.12 euro za kg 137
1516300009 wliczony - 12% 138
1601009100 wyłączony 0.25 euro za kg - 139
1601009101 wliczony - 0.25 euro za kg 140
1601009109 wliczony - 15% 141
1601009900 wyłączony 0.25 euro za kg - 142
1601009901 wliczony - 0.25 euro za kg 143
1601009909 wliczony - 15% 144
1602100090 wyłączony 17%, ale nie mniej niż 0.43 euro za kg - 145
1602100091 wliczony - 17%, ale nie mniej niż 0.43 euro za kg 146
1602100099 wliczony - 15% 147
1602909900 wyłączony 20%, ale nie mniej niż 0.5 euro za kg - 148
1602909901 wliczony - 15% 149
1602909909 wliczony - 20%, ale nie mniej niż 0.5 euro za kg 150
1704906100 14%, ale nie mniej niż 0.175 euro za kg - 151
1704906200 wliczony - 14%, ale nie mniej niż 0.175 euro za kg 152
1704908100 wyłączony 14%, ale nie mniej niż 0.175 euro za kg - 153
1704908200 wliczony - 14%, ale nie mniej niż 0.175 euro za kg 154
1704909800 wliczony - 12%, ale nie mniej niż 0.14 euro za kg 155
1704909900 wyłączony 12%, ale nie mniej niż 0.14 euro za kg - 156
1901909100 wyłączony 13% - 157
1901909200 wliczony - 13% 158
1901909800 wliczony - 11% 159
1901909900 wyłączony 11% - 160
2106903000 wyłączony 8% - 161
2106904000 wliczony - 8% 162
2106905100 wyłączony 8% - 163
2106905200 wliczony - 8% 164
2106905400 wliczony - 8% 165
2106905500 wyłączony 8% - 166
2106905800 wliczony - 10% 167
2106905900 wyłączony 10% - 168
2106909200 wyłączony 10% - 169
2106909300 wliczony - 10% 170
2106909808 wliczony - 12% 171
2106909809 wyłączony 12% - 172
2202991800 wliczony - 8%, ale nie mniej niż 0.03 euro za litr 173
2202991900 wyłączony 8%, ale nie mniej niż 0.03 euro za litr - 174
2403999001 wyłączony 10% - 175
2403999002 wliczony - 10% 176
2403999008 wliczony - 20% 177
2403999009 wyłączony 20% - 178
2404110001 wliczony - 10% 179
2404110009 wliczony - 20% 180
2404120000 wliczony - 5% 181
2404190001 wliczony - 20% 182
2404190009 wliczony - 5% 183
2404610000 0% 5% 184
2404690000 0% 5% 185
2404910001 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 0.6 euro za kg 186
2404910002 wliczony - 10% 187
2404910009 wliczony - 12% 188
2404920000 wliczony - 3% 189
2404990000 wliczony - 5% 190
2518300000 wyłączony 5% - 191
2844401000 wyłączony 5% - 192
2844402000 wyłączony 5% - 193
2844403000 wyłączony 5% - 194
2844408000 wyłączony 5% - 195
2844410000 wliczony - 5% 196
2844420000 wliczony - 5% 197
2844430000 wliczony - 5% 198
2844440000 wliczony - 5% 199
2845200000 wliczony - 5% 200
2845300000 wliczony - 5% 201
2845400000 wliczony - 5% 202
2845908000 wliczony - 5% 203
2845909000 wyłączony 5% - 204
2903310000 wyłączony 5% - 205
2903391100 wyłączony 5% - 206
2903391500 wyłączony 5% - 207
2903391900 wyłączony 5% - 208
2903392100 wyłączony 5% - 209
2903392300 wyłączony 5% - 210
2903392400 wyłączony 5% - 211
2903392500 wyłączony 5% - 212
2903392600 wyłączony 5% - 213
2903392700 wyłączony 5% - 214
2903392800 wyłączony 5% - 215
2903392900 wyłączony 5% - 216
2903393100 wyłączony 5% - 217
2903393500 wyłączony 5% - 218
2903393900 wyłączony 5% - 219
2903398000 wyłączony 5% - 220
2903410000 wliczony - 5% 221
2903420000 wliczony - 5% 222
2903430000 wliczony - 5% 223
2903440000 wliczony - 5% 224
2903450000 wliczony - 5% 225
2903460000 wliczony - 5% 226
2903470000 wliczony - 5% 227
2903480000 wliczony - 5% 228
2903490000 wliczony - 5% 229
2903510000 wliczony - 5% 230
2903590000 wliczony - 5% 231
2903610000 wliczony - 5% 232
2903620000 wliczony - 5% 233
2903690000 wliczony - 5% 234
2917360000 0% 5% 235
2930100000 wliczony - 5% 236
2930909508 wliczony - 5% 237
2930909509 wyłączony 5% - 238
2931310000 wyłączony 5% - 239
2931320000 wyłączony 3% - 240
2931330000 wyłączony 3% - 241
2931340000 wyłączony 3% - 242
2931350000 wyłączony 3% - 243
2931360000 wyłączony 3% - 244
2931370000 wyłączony 3% - 245
2931380000 wyłączony 3% - 246
2931392000 wyłączony 5% - 247
2931393000 wyłączony 5% - 248
2931395000 wyłączony 3% - 249
2931396000 wyłączony 3% - 250
2931399001 wyłączony 5% - 251
2931399002 wyłączony 0% - 252
2931399009 wyłączony 3% - 253
2931410000 wliczony - 5% 254
2931420000 wliczony - 3% 255
2931430000 wliczony - 3% 256
2931440000 wliczony - 3% 257
2931450000 wliczony - 3% 258
2931460000 wliczony - 3% 259
2931470000 wliczony - 3% 260
2931480000 wliczony - 3% 261
2931490001 wliczony - 0% 262
2931490009 wliczony - 3% 263
2931510000 wliczony - 5% 264
2931520000 wliczony - 3% 265
2931530000 wliczony - 3% 266
2931540000 wliczony - 3% 267
2931590001 wliczony - 5% 268
2931590002 wliczony - 5% 269
2931590009 wliczony - 3% 270
2932960000 wliczony - 0% 271
2933330000 wyłączony 5% - 272
2933330001 wliczony - 0% 273
2933330009 wliczony - 5% 274
2933340000 wliczony - 0% 275
2933350000 wliczony - 0% 276
2933360000 wliczony - 0% 277
2933370000 wliczony - 0% 278
2933399800 wliczony - 0% 279
2933399900 wyłączony 0% - 280
2934920000 wliczony - 0% 281
2934998000 wliczony - 0% 282
2934999000 wyłączony 0% - 283
2939450000 wliczony - 5% 284
2939710000 wyłączony 5% - 285
2939720000 wliczony - 5% 286
3002110000 wyłączony 3% - 287
3002190000 wyłączony 3% - 288
3002200001 wyłączony 2% - 289
3002200002 wyłączony 2% - 290
3002200009 wyłączony 2% - 291
3002300000 wyłączony 3% - 292
3002410000 wliczony - 2% 293
3002420000 wliczony - 3% 294
3002490001 wliczony - 5% 295
3002490009 wliczony - 6,50% 296
3002510000 wliczony - 6,50% 297
3002590000 wliczony - 6,50% 298
3002905000 wyłączony 5% - 299
3002908000 wliczony - 6,50% 300
3002909000 wyłączony 6,50% - 301
3004200003 wyłączony 5% - 302
3004200004 wliczony - 5% 303
3004200008 wliczony - 5% 304
3004200009 wyłączony 5% - 305
3004320008 wliczony - 3% 306
3004320009 wyłączony 3% - 307
3004390008 wliczony - 5% 308
3004390009 wyłączony 5% - 309
3004490008 wliczony - 5% 310
3004490009 wyłączony 5% - 311
3004500008 wyłączony 5% - 312
3004500009 wliczony - 5% 313
3004900008 wliczony - 3% 314
3004900009 wyłączony 3% - 315
3006200000 wyłączony 6,50% - 316
3006930000 wliczony - 0% 317
3204180000 wliczony - 5% 318
3402111000 wyłączony 6,50% - 319
3402119000 wyłączony 6,50% - 320
3402120000 wyłączony 6,50% - 321
3402130000 wyłączony 5% - 322
3402190000 wyłączony 6,50% - 323
3402202000 wyłączony 6,50% - 324
3402209000 wyłączony 6,50% - 325
3402310000 wliczony - 6,50% 326
3402390000 wliczony - 6,50% 327
3402410000 wliczony - 6,50% 328
3402420000 wliczony - 5% 329
3402490000 wliczony - 6,50% 330
3402500000 wliczony - 6,50% 331
3603001002 wyłączony 6,50% - 332
3603001003 wyłączony 5% - 333
3603001008 wyłączony 6,50% - 334
3603009002 wyłączony 6,50% - 335
3603009003 wyłączony 5% - 336
3603009004 wyłączony 6,50% - 337
3603009005 wyłączony 6,50% - 338
3603009006 wyłączony 6,50% - 339
3603100000 wliczony - 6,50% 340
3603200001 wliczony - 5% 341
3603200009 wliczony - 6,50% 342
3603300000 wliczony - 6,50% 343
3603400001 wliczony - 5% 344
3603400009 wliczony - 6,50% 345
3603500000 wliczony - 6,50% 346
3603600000 wliczony - 6,50% 347
3808590002 wyłączony 5% - 348
3808590003 wyłączony 5% - 349
3808590004 wyłączony 5% - 350
3808590006 wyłączony 5% - 351
3808590007 wyłączony 5% - 352
3808590008 wyłączony 5% - 353
3808913000 wyłączony 5% - 354
3808913500 wliczony - 5% 355
3808914000 wyłączony 5% - 356
3808914500 wliczony - 5% 357
3808918000 wliczony - 5% 358
3808919000 wyłączony 5% - 359
3808928000 wliczony - 5% 360
3808929000 wyłączony 5% - 361
3808931700 wyłączony 5% - 362
3808931900 wliczony - 5% 363
3808932700 wyłączony 5% - 364
3808932900 wliczony - 5% 365
3808942000 wyłączony 5% - 366
3808943000 wliczony - 5% 367
3808948000 wliczony - 5% 368
3808949000 wyłączony 5% - 369
3808991000 wyłączony 5% - 370
3808992000 wliczony - 5% 371
3808998000 wliczony - 3% 372
3808999000 wyłączony 3% - 373
3822000000 wyłączony 5% - 374
3822110000 wliczony - 3% 375
3822120001 wliczony - 3% 376
3822120009 wliczony - 5% 377
3822130000 wliczony - 6,50% 378
3822190001 wliczony - 3% 379
3822190009 wliczony - 5% 380
3822900000 wliczony - 5% 381
3824710000 wyłączony 5% - 382
3824720000 wyłączony 5% - 383
3824730000 wyłączony 5% - 384
3824740000 wyłączony 5% - 385
3824750000 wyłączony 5% - 386
3824760000 wyłączony 5% - 387
3824770000 wyłączony 5% - 388
3824781000 wyłączony 5% - 389
3824782000 wyłączony 5% - 390
3824783000 wyłączony 5% - 391
3824784000 wyłączony 5% - 392
3824788000 wyłączony 5% - 393
3824789000 wyłączony 5% - 394
3824790000 wyłączony 5% - 395
3824890000 wliczony - 5% 396
3824920000 wliczony - 5% 397
3824995800 wyłączony 3% - 398
3824999208 wliczony - 5% 399
3824999209 wyłączony 5% - 400
3824999307 wliczony - 5% 401
3824999308 wyłączony 5% - 402
3824999608 wliczony - 5% 403
3824999609 wyłączony 5% - 404
3827110000 wliczony - 5% 405
3827120000 wliczony - 5% 406
3827130000 wliczony - 5% 407
3827140000 wliczony - 5% 408
3827200000 wliczony - 5% 409
3827310000 wliczony - 5% 410
3827320000 wliczony - 5% 411
3827390000 wliczony - 5% 412
3827400000 wliczony - 5% 413
3827510000 wliczony - 5% 414
3827590000 wliczony - 5% 415
3827610000 wliczony - 5% 416
3827620000 wliczony - 5% 417
3827630000 wliczony - 5% 418
3827640000 wliczony - 5% 419
3827650000 wliczony - 5% 420
3827680000 wliczony - 5% 421
3827690000 wliczony - 5% 422
3827900000 wliczony - 5% 423
3907201100 wyłączony 4% - 424
3907202001 wyłączony 0% - 425
3907202009 wyłączony 4% - 426
3907209100 wyłączony 4% - 427
3907209900 wyłączony 4% - 428
3907210001 wliczony - 0% 429
3907210009 wliczony - 4% 430
3907291000 wliczony - 4% 431
3907299001 wliczony - 0% 432
3907299009 wliczony - 4% 433
3911200000 wliczony - 6,50% 434
3911909800 wliczony - 6,50% 435
3911909900 wyłączony 6,50% - 436
4002110001 0% 5% 437
4015110000 wyłączony 10% - 438
4015120001 wliczony - 10% 439
4015120009 wliczony - 10% 440
4401320000 wliczony - 10% 441
4401401000 wyłączony 10% - 442
4401409000 wyłączony 10% - 443
4401410000 wliczony - 10% 444
4401490000 wliczony - 10% 445
4402200000 wliczony - 5% 446
4403211100 wyłączony 8% - 447
4403211200 wliczony - 8% 448
4403211800 wliczony - 8% 449
4403211900 wyłączony 8% - 450
4403219100 wyłączony 8% - 451
4403219200 wliczony - 8% 452
4403219800 wliczony - 8% 453
4403219900 wyłączony 8% - 454
4403221000 wyłączony 8% - 455
4403222000 wliczony - 8% 456
4403228000 wliczony - 8% 457
4403229000 wyłączony 8% - 458
4403231100 wyłączony 8% - 459
4403231200 wliczony - 8% 460
4403231800 wliczony - 8% 461
4403231900 wyłączony 8% - 462
4403239100 wyłączony 8% - 463
4403239200 wliczony - 8% 464
4403239800 wliczony - 8% 465
4403239900 wyłączony 8% - 466
4403241000 wyłączony 8% - 467
4403242000 wliczony - 8% 468
4403248000 wliczony - 8% 469
4403249000 wyłączony 8% - 470
4403251000 wliczony - 8% 471
4403259000 wliczony - 8% 472
4403259100 wyłączony 8% - 473
4403259900 wyłączony 8% - 474
4403420000 wliczony - 5% 475
4403499501 wyłączony 5% - 476
4403499502 wliczony - 5% 477
4403931000 wyłączony 10% - 478
4403932000 wliczony - 10% 479
4403938000 wliczony - 10% 480
4403939000 wyłączony 10% - 481
4403950000 wliczony - 10% 482
4403950001 wyłączony 10% - 483
4403950002 wyłączony 10% - 484
4403950009 wyłączony 10% - 485
4403960001 wyłączony 10% - 486
4403960002 wliczony - 10% 487
4403960008 wliczony - 10% 488
4403960009 wyłączony 10% - 489
4407111500 wyłączony 10% - 490
4407111600 wliczony - 10% 491
4407113300 wyłączony 10% - 492
4407113400 wliczony - 10% 493
4407113800 wyłączony 10% - 494
4407113900 wliczony - 10% 495
4407119300 wyłączony 10% - 496
4407119400 wliczony - 10% 497
4407119800 wyłączony 10% - 498
4407119900 wliczony - 10% 499
4407121500 wyłączony 10% - 500
4407121600 wliczony - 10% 501
4407123100 wyłączony 10% - 502
4407123200 wliczony - 10% 503
4407123800 wyłączony 10% - 504
4407123900 wliczony - 10% 505
4407129100 wyłączony 10% - 506
4407129200 wliczony - 10% 507
4407129800 wyłączony 10% - 508
4407129900 wliczony - 10% 509
4407130000 wliczony - 10% 510
4407140000 wliczony - 10% 511
4407191500 wyłączony 10% - 512
4407191600 wliczony - 10% 513
4407199100 wyłączony 10% - 514
4407199200 wliczony - 10% 515
4407199700 wliczony - 10% 516
4407199800 wyłączony 10% - 517
4407230000 wliczony - 5% 518
4407291501 wyłączony 5% - 519
4407291502 wliczony - 5% 520
4407292500 wyłączony 5% - 521
4407292600 wliczony - 5% 522
4407294500 wyłączony 5% - 523
4407294600 wliczony - 5% 524
4407295000 wliczony - 5% 525
4407296000 wyłączony 5% - 526
4412410001 wliczony - 10% 527
4412410002 wliczony - 11% 528
4412410003 wliczony - 12% 529
4412410009 wliczony - 10% 530
4412420000 wliczony - 11% 531
4412490001 wliczony - 12% 532
4412490009 wliczony - 10% 533
4412510001 wliczony - 10% 534
4412510002 wliczony - 11% 535
4412510009 wliczony - 10% 536
4412520000 wliczony - 11% 537
4412590000 wliczony - 10% 538
4412910001 wliczony - 10% 539
4412910002 wliczony - 11% 540
4412910003 wliczony - 12% 541
4412910009 wliczony - 10% 542
4412920000 wliczony - 11% 543
4412941001 wyłączony 10% - 544
4412941009 wyłączony 11% - 545
4412949000 wyłączony 10% - 546
4412990001 wliczony - 12% 547
4412990009 wliczony - 10% 548
4412993001 wyłączony 10% - 549
4412993002 wyłączony 11% - 550
4412993009 wyłączony 12% - 551
4412994000 wyłączony 11% - 552
4412995001 wyłączony 11% - 553
4412995009 wyłączony 10% - 554
4412998500 wyłączony 10% - 555
4414001000 wyłączony 8% - 556
4414009000 wyłączony 8% - 557
4414100000 wliczony - 8% 558
4414900000 wliczony - 8% 559
4418101000 wyłączony 14% - 560
4418105000 wyłączony 12% - 561
4418109000 wyłączony 12% - 562
4418111000 wliczony - 14% 563
4418119000 wliczony - 12% 564
4418190000 wliczony - 12% 565
4418201000 wyłączony 12% - 566
4418205000 wyłączony 10% - 567
4418208000 wyłączony 10% - 568
4418211000 wliczony - 12% 569
4418219000 wliczony - 10% 570
4418290000 wliczony - 10% 571
4418300000 wliczony - 11% 572
4418600000 wyłączony 11% - 573
4418810000 wliczony - 11% 574
4418820000 wliczony - 11% 575
4418830000 wliczony - 11% 576
4418890000 wliczony - 11% 577
4418911000 wyłączony 11% - 578
4418912000 wliczony - 11% 579
4418917000 wliczony - 11% 580
4418918000 wyłączony 11% - 581
4418920000 wliczony - 11% 582
4418991000 wyłączony 11% - 583
4418992000 wliczony - 11% 584
4418997000 wliczony - 11% 585
4418998000 wyłączony 11% - 586
4419200000 wliczony - 8% 587
4419900000 wliczony - 8% 588
4419901000 wyłączony 8% - 589
4419909000 wyłączony 8% - 590
4420101100 wyłączony 8% - 591
4420101900 wyłączony 8% - 592
4420110000 wliczony - 8% 593
4420190000 wliczony - 8% 594
4421200000 wliczony - 9% 595
4421999000 wliczony - 9% 596
4421999500 wyłączony 9% - 597
4421999900 wyłączony 9% - 598
4905100000 wyłączony 0% - 599
4905200000 wliczony - 0% 600
4905900000 wliczony - 0% 601
4905910000 wyłączony 0% - 602
4905990000 wyłączony 0% - 603
5112200001 0% 10% 604
5501100001 wyłączony 10% - 605
5501100009 wyłączony 5% - 606
5501110000 wliczony - 10% 607
5501190000 wliczony - 5% 608
5504100000 0% 5% 609
5515119001 0% 10% 610
5703201201 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 611
5703201209 wyłączony 0.25 euro za metr kwadratowy - 612
5703201800 wyłączony 0.25 euro za metr kwadratowy - 613
5703209201 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 614
5703209209 wyłączony 0.3 euro za metr kwadratowy - 615
5703209800 wyłączony 0.3 euro za metr kwadratowy - 616
5703210001 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 617
5703210002 wliczony - 0.25 euro za metr kwadratowy 618
5703210009 wliczony - 0.3 euro za metr kwadratowy 619
5703290001 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 620
5703290002 wliczony - 0.25 euro za metr kwadratowy 621
5703290009 wliczony - 0.3 euro za metr kwadratowy 622
5703301200 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 623
5703301800 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 624
5703308201 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 625
5703308202 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 626
5703308209 wyłączony 0.25 euro za metr kwadratowy - 627
5703308801 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 628
5703308809 wyłączony 0.25 euro za metr kwadratowy - 629
5703310001 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 630
5703310002 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 631
5703310003 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 632
5703310009 wliczony - 0.25 euro za metr kwadratowy 633
5703390001 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 634
5703390002 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 635
5703390003 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 636
5703390009 wliczony - 0.25 euro za metr kwadratowy 637
5703900000 wliczony - 0.38 euro za metr kwadratowy 638
5703902001 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 639
5703902009 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 640
5703908000 wyłączony 0.38 euro za metr kwadratowy - 641
5802100000 wliczony - 10% 642
5802110000 wyłączony 10% - 643
5802190000 wyłączony 10% - 644
6004100000 0% 3% 645
6116109001 wliczony - 10% 646
6116109002 wliczony - 13% 647
6116109009 wliczony - 14% 648
6201110000 wyłączony 2.6 euro za kg - 649
6201121000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 650
6201129000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 651
6201131000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 652
6201139000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 653
6201190000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 654
6201200000 wliczony - 2.6 euro za kg 655
6201300000 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg 656
6201400000 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg 657
6201900000 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg 658
6201910000 wyłączony 2.6 euro za kg - 659
6201920000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 660
6201930000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 661
6201990000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 662
6202110000 wyłączony 2.6 euro za kg - 663
6202121000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 664
6202129000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 665
6202131000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 666
6202139000 wyłączony 2.6 euro za kg - 667
6202190000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 668
6202200000 wliczony - 2.6 euro za kg 669
6202300000 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg 670
6202400001 wliczony - 2.6 euro za kg 671
6202400009 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg 672
6202900001 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg 673
6202900009 wliczony - 2.6 euro za kg 674
6202910000 wyłączony 2.6 euro za kg - 675
6202920000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 676
6202930000 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 2.25 euro za kg - 677
6202990000 wyłączony 2.6 euro za kg - 678
6812920000 wyłączony 14% - 679
6812930000 wyłączony 14% - 680
6812999008 wliczony - 14% 681
6812999009 wyłączony 14% - 682
6815101000 wyłączony 12% - 683
6815109001 wyłączony 13% - 684
6815109008 wyłączony 13% - 685
6815110000 wliczony - 12% 686
6815120000 wliczony - 12% 687
6815130000 wliczony - 12% 688
6815190000 wliczony - 13% 689
6815910000 wyłączony 5% - 690
6815910001 wliczony - 5% 691
6815910002 wliczony - 10% 692
6815910009 wliczony - 12% 693
6815990001 wyłączony 10% - 694
6815990002 wliczony - 10% 695
6815990008 wliczony - 12% 696
6815990009 wyłączony 12% - 697
7019130001 wliczony - 10% 698
7019130009 wliczony - 13% 699
7019140000 wliczony - 10% 700
7019150000 wliczony - 10% 701
7019190000 wliczony - 10% 702
7019191001 wyłączony 10% - 703
7019191009 wyłączony 13% - 704
7019199001 wyłączony 10% - 705
7019199009 wyłączony 13% - 706
7019310000 wyłączony 10% - 707
7019320001 wyłączony 5% - 708
7019320009 wyłączony 10% - 709
7019390001 wyłączony 5% - 710
7019390002 wyłączony 0% - 711
7019390008 wyłączony 10% - 712
7019400000 wyłączony 10% - 713
7019510000 wyłączony 5% - 714
7019520000 wyłączony 5% - 715
7019590000 wyłączony 5% - 716
7019610000 wliczony - 10% 717
7019620001 wliczony - 5% 718
7019620002 wliczony - 0% 719
7019620009 wliczony - 10% 720
7019630000 wliczony - 5% 721
7019640000 wliczony - 5% 722
7019650001 wliczony - 10% 723
7019650009 wliczony - 5% 724
7019660001 wliczony - 10% 725
7019660009 wliczony - 5% 726
7019690001 wliczony - 5% 727
7019690002 wliczony - 0% 728
7019690005 wliczony - 10% 729
7019690009 wliczony - 5% 730
7019710001 wliczony - 5% 731
7019710009 wliczony - 10% 732
7019720001 wliczony - 5% 733
7019720002 wliczony - 0% 734
7019720009 wliczony - 10% 735
7019730001 wliczony - 0% 736
7019730009 wliczony - 10% 737
7019800001 wliczony - 0% 738
7019800002 wliczony - 10% 739
7019800003 wliczony - 15% 740
7019800004 wliczony - 15% 741
7019800009 wliczony - 13% 742
7019900001 wyłączony 15% - 743
7019900002 wyłączony 15% - 744
7019900003 wyłączony 15% - 745
7019900009 wyłączony 13% - 746
7019900011 wliczony - 5% 747
7019900015 wliczony - 0% 748
7019900019 wliczony - 10% 749
7019900021 wliczony - 10% 750
7019900029 wliczony - 5% 751
7019900091 wliczony - 15% 752
7019900092 wliczony - 15% 753
7019900095 wliczony - 15% 754
7019900099 wliczony - 13% 755
7104200001 wyłączony 15% - 756
7104200002 wyłączony 15% - 757
7104200003 wyłączony 15% - 758
7104200004 wyłączony 15% - 759
7104200005 wyłączony 15% - 760
7104200006 wyłączony 15% - 761
7104200008 wyłączony 15% - 762
7104210000 wliczony - 15% 763
7104290001 wliczony - 15% 764
7104290002 wliczony - 15% 765
7104290003 wliczony - 15% 766
7104290004 wliczony - 15% 767
7104290005 wliczony - 15% 768
7104290009 wliczony - 15% 769
7104900001 wyłączony 14% - 770
7104900002 wyłączony 14% - 771
7104900003 wyłączony 14% - 772
7104900004 wyłączony 14% - 773
7104900005 wyłączony 14% - 774
7104900006 wyłączony 14% - 775
7104900008 wyłączony 14% - 776
7104910000 wliczony - 14% 777
7104990001 wliczony - 14% 778
7104990002 wliczony - 14% 779
7104990003 wliczony - 14% 780
7104990004 wliczony - 14% 781
7104990005 wliczony - 14% 782
7104990009 wliczony - 14% 783
7317006000 wyłączony 5% - 784
7317007000 wliczony - 5% 785
7317008008 wliczony - 5% 786
7317008009 wyłączony 5% - 787
7318141000 wyłączony 8% - 788
7318141100 wliczony - 8% 789
7318151000 wyłączony 8% - 790
7318151100 wliczony - 8% 791
7318153008 wliczony - 8% 792
7318153009 wyłączony 8% - 793
7318155100 wyłączony 8% - 794
7318155200 wliczony - 8% 795
7318156100 wyłączony 8% - 796
7318156200 wliczony - 8% 797
7318157008 wliczony - 8% 798
7318157009 wyłączony 8% - 799
7318159008 wliczony - 8% 800
7318159009 wyłączony 8% - 801
7318161000 wyłączony 8% - 802
7318162000 wliczony - 8% 803
7318163008 wliczony - 8% 804
7318163009 wyłączony 8% - 805
7318190008 wliczony - 8% 806
7318190009 wyłączony 8% - 807
7318220008 wliczony - 8% 808
7318220009 wyłączony 8% - 809
7318240008 wliczony - 8% 810
7318240009 wyłączony 8% - 811
7318290008 wliczony - 8% 812
7318290009 wyłączony 8% - 813
7419100000 wyłączony 5% - 814
7419200000 wliczony - 5% 815
7419800000 wliczony - 5% 816
7419910000 wyłączony 5% - 817
7419991000 wyłączony 5% - 818
7419993000 wyłączony 5% - 819
7419999000 wyłączony 5% - 820
8103901000 wyłączony 15% - 821
8103909000 wyłączony 15% - 822
8103910000 wliczony - 15% 823
8103990000 wliczony - 15% 824
8106001000 wyłączony 10% - 825
8106009000 wyłączony 10% - 826
8106100000 wliczony - 10% 827
8106900000 wliczony - 10% 828
8107200000 wyłączony 8% - 829
8107300000 wyłączony 5% - 830
8107900000 wyłączony 10% - 831
8108903008 wliczony - 15% 832
8108903009 wyłączony 15% - 833
8108905008 wliczony - 15% 834
8108905009 wyłączony 15% - 835
8108906007 wliczony - 15% 836
8108906008 wyłączony 15% - 837
8108909008 wliczony - 15% 838
8108909009 wyłączony 15% - 839
8109200000 wyłączony 15% - 840
8109210000 wliczony - 15% 841
8109290000 wliczony - 15% 842
8109300000 wyłączony 5% - 843
8109310000 wliczony - 5% 844
8109390000 wliczony - 5% 845
8109900000 wyłączony 15% - 846
8109910000 wliczony - 15% 847
8109990000 wliczony - 15% 848
8112310000 wliczony - 10% 849
8112390000 wliczony - 10% 850
8112410001 wliczony - 5% 851
8112410009 wliczony - 10% 852
8112490000 wliczony - 10% 853
8112610000 wliczony - 5% 854
8112690001 wliczony - 8% 855
8112690009 wliczony - 10% 856
8112921000 wyłączony 10% - 857
8112922108 wliczony - 5% 858
8112922109 wyłączony 5% - 859
8112923100 wyłączony 10% - 860
8112924100 wliczony - 10% 861
8112929101 0% 10% 862
8112992000 wliczony - 0% 863
8112992001 wyłączony 10% - 864
8112992002 wyłączony 0% - 865
8112993000 wyłączony 10% - 866
8112994000 wliczony - 10% 867
8408209904 0% 5% 868
8411990019 0% 5% 869
8414600008 wliczony - 0% 870
8414600009 wyłączony 0% - 871
8414700000 wliczony - 0% 872
8414808000 wyłączony 0% - 873
8414809000 wliczony - 0% 874
8418109000 wliczony - 12% 875
8418509008 wliczony - 12% 876
8418509009 wyłączony 12% - 877
8419120000 wliczony - 0% 878
8419310000 wyłączony 0% - 879
8419320000 wyłączony 0% - 880
8419330001 wliczony - 0% 881
8419330002 wliczony - 0% 882
8419330009 wliczony - 0% 883
8419340000 wliczony - 0% 884
8419350000 wliczony - 0% 885
8419390001 wyłączony 0% - 886
8419390002 wyłączony 0% - 887
8419390003 wliczony - 0% 888
8419390004 wliczony - 0% 889
8419390008 wliczony - 0% 890
8419390009 wyłączony 0% - 891
8421320000 wliczony - 0% 892
8421392008 wliczony - 0% 893
8421392009 wyłączony 0% - 894
8421396000 wyłączony 0% - 895
8421396100 wliczony - 0% 896
8421398006 wliczony - 0% 897
8421398007 wyłączony 0% - 898
8421990001 wyłączony 0% - 899
8421990002 wyłączony 0% - 900
8421990003 wliczony - 0% 901
8421990004 wliczony - 0% 902
8421990007 wliczony - 0% 903
8421990008 wyłączony 0% - 904
8428700001 wliczony - 5% 905
8428700009 wliczony - 0% 906
8428907800 wliczony - 5% 907
8428907900 wyłączony 5% - 908
8428908000 wliczony - 0% 909
8428909000 wyłączony 0% - 910
8438809800 wliczony - 0% 911
8438809900 wyłączony 0% - 912
8457109003 wyłączony 7% - 913
8457109008 wliczony - 7% 914
8457109009 wyłączony 7% - 915
8458112000 wliczony - 5% 916
8458112001 wyłączony 5% - 917
8458112009 wyłączony 5% - 918
8458114900 wliczony - 5% 919
8458114901 wyłączony 5% - 920
8458114909 wyłączony 5% - 921
8458912002 wyłączony 7,50% - 922
8458912008 wyłączony 7,50% - 923
8458912009 wliczony - 7,50% 924
8459619002 wyłączony 10% - 925
8459619008 wyłączony 10% - 926
8459619009 wliczony - 10% 927
8460221002 wyłączony 5% - 928
8460221008 wliczony - 5% 929
8460221009 wyłączony 5% - 930
8460231003 wyłączony 5% - 931
8460231008 wliczony - 5% 932
8460231009 wyłączony 5% - 933
8460241003 wyłączony 5% - 934
8460241008 wliczony - 5% 935
8460241009 wyłączony 5% - 936
8460292005 wyłączony 10% - 937
8460292008 wliczony - 10% 938
8460292009 wyłączony 10% - 939
8461200002 wyłączony 10% - 940
8461200008 wyłączony 10% - 941
8461200009 wliczony - 10% 942
8461401104 wyłączony 5% - 943
8461401108 wliczony - 5% 944
8461401109 wyłączony 5% - 945
8462101001 wyłączony 10% - 946
8462101002 wyłączony 10% - 947
8462101003 wyłączony 10% - 948
8462101008 wyłączony 10% - 949
8462109000 wyłączony 10% - 950
8462110000 wliczony - 10% 951
8462190000 wliczony - 10% 952
8462211001 wyłączony 0% - 953
8462211002 wyłączony 0% - 954
8462211003 wyłączony 7% - 955
8462211009 wyłączony 7% - 956
8462218001 wyłączony 0% - 957
8462218002 wyłączony 5% - 958
8462218003 wyłączony 5% - 959
8462218007 wyłączony 5% - 960
8462220001 wliczony - 0% 961
8462220002 wliczony - 7% 962
8462220009 wliczony - 7% 963
8462230001 wliczony - 0% 964
8462230002 wliczony - 0% 965
8462230003 wliczony - 7% 966
8462230009 wliczony - 7% 967
8462240001 wliczony - 0% 968
8462240009 wliczony - 7% 969
8462250000 wliczony - 7% 970
8462260001 wliczony - 0% 971
8462260002 wliczony - 7% 972
8462260009 wliczony - 7% 973
8462290000 wliczony - 7% 974
8462291000 wyłączony 7% - 975
8462299100 wyłączony 7% - 976
8462299800 wyłączony 7% - 977
8462310001 wyłączony 0% - 978
8462310009 wyłączony 10% - 979
8462320001 wliczony - 0% 980
8462320009 wliczony - 10% 981
8462330000 wliczony - 10% 982
8462390000 wliczony - 10% 983
8462391000 wyłączony 10% - 984
8462399100 wyłączony 10% - 985
8462399900 wyłączony 8% - 986
8462411001 wyłączony 0% - 987
8462411002 wyłączony 0% - 988
8462411008 wyłączony 10% - 989
8462419001 wyłączony 0% - 990
8462419009 wyłączony 7,50% - 991
8462420001 wliczony - 0% 992
8462420002 wliczony - 0% 993
8462420006 wliczony - 10% 994
8462420009 wliczony - 8% 995
8462490001 wliczony - 7% 996
8462490009 wliczony - 8% 997
8462491000 wyłączony 7% - 998
8462499000 wyłączony 7% - 999
8462510001 wliczony - 0% 1000
8462510002 wliczony - 5% 1001
8462510003 wliczony - 5% 1002
8462510004 wliczony - 7,50% 1003
8462510009 wliczony - 10% 1004
8462590001 wliczony - 7% 1005
8462590002 wliczony - 10% 1006
8462590003 wliczony - 8% 1007
8462590004 wliczony - 7% 1008
8462590009 wliczony - 10% 1009
8462610011 wliczony - 0% 1010
8462610012 wliczony - 0% 1011
8462610013 wliczony - 7% 1012
8462610014 wliczony - 5% 1013
8462610015 wliczony - 7,50% 1014
8462610016 wliczony - 10% 1015
8462610019 wliczony - 10% 1016
8462610091 wliczony - 0% 1017
8462610092 wliczony - 0% 1018
8462610093 wliczony - 7% 1019
8462610094 wliczony - 7% 1020
8462610095 wliczony - 10% 1021
8462610096 wliczony - 10% 1022
8462610099 wliczony - 8% 1023
8462620011 wliczony - 10% 1024
8462620012 wliczony - 7% 1025
8462620013 wliczony - 5% 1026
8462620014 wliczony - 10% 1027
8462620015 wliczony - 10% 1028
8462620016 wliczony - 0% 1029
8462620017 wliczony - 7,50% 1030
8462620018 wliczony - 0% 1031
8462620019 wliczony - 8% 1032
8462620091 wliczony - 10% 1033
8462620092 wliczony - 7% 1034
8462620093 wliczony - 10% 1035
8462620094 wliczony - 8% 1036
8462620095 wliczony - 7% 1037
8462620096 wliczony - 0% 1038
8462620097 wliczony - 10% 1039
8462620099 wliczony - 8% 1040
8462630011 wliczony - 10% 1041
8462630012 wliczony - 7% 1042
8462630013 wliczony - 5% 1043
8462630014 wliczony - 10% 1044
8462630015 wliczony - 10% 1045
8462630016 wliczony - 0% 1046
8462630017 wliczony - 7,50% 1047
8462630018 wliczony - 0% 1048
8462630019 wliczony - 8% 1049
8462630091 wliczony - 10% 1050
8462630092 wliczony - 7% 1051
8462630093 wliczony - 10% 1052
8462630094 wliczony - 8% 1053
8462630095 wliczony - 7% 1054
8462630096 wliczony - 0% 1055
8462630097 wliczony - 10% 1056
8462630099 wliczony - 8% 1057
8462690011 wliczony - 10% 1058
8462690012 wliczony - 7% 1059
8462690013 wliczony - 5% 1060
8462690014 wliczony - 10% 1061
8462690015 wliczony - 10% 1062
8462690016 wliczony - 0% 1063
8462690017 wliczony - 7,50% 1064
8462690018 wliczony - 0% 1065
8462690019 wliczony - 8% 1066
8462690091 wliczony - 10% 1067
8462690092 wliczony - 7% 1068
8462690093 wliczony - 10% 1069
8462690094 wliczony - 8% 1070
8462690095 wliczony - 7% 1071
8462690096 wliczony - 0% 1072
8462690097 wliczony - 10% 1073
8462690099 wliczony - 8% 1074
8462900011 wliczony - 10% 1075
8462900012 wliczony - 7% 1076
8462900013 wliczony - 5% 1077
8462900014 wliczony - 10% 1078
8462900015 wliczony - 10% 1079
8462900016 wliczony - 7,50% 1080
8462900017 wliczony - 0% 1081
8462900018 wliczony - 10% 1082
8462900019 wliczony - 8% 1083
8462900091 wliczony - 10% 1084
8462900092 wliczony - 7% 1085
8462900093 wliczony - 10% 1086
8462900094 wliczony - 8% 1087
8462900095 wliczony - 7% 1088
8462900096 wliczony - 0% 1089
8462900097 wliczony - 8% 1090
8462900098 wliczony - 10% 1091
8462900099 wliczony - 8% 1092
8462912001 wyłączony 0% - 1093
8462912009 wyłączony 10% - 1094
8462918001 wyłączony 0% - 1095
8462918002 wyłączony 0% - 1096
8462918009 wyłączony 8% - 1097
8462992001 wyłączony 0% - 1098
8462992009 wyłączony 8% - 1099
8462998001 wyłączony 0% - 1100
8462998002 wyłączony 10% - 1101
8462998009 wyłączony 8% - 1102
8477801100 wyłączony 0% - 1103
8477801200 wliczony - 0% 1104
8477801800 wliczony - 0% 1105
8477801900 wyłączony 0% - 1106
8477809800 wliczony - 0% 1107
8477809900 wyłączony 0% - 1108
8477901000 wyłączony 0% - 1109
8477902000 wliczony - 0% 1110
8477908000 wyłączony 0% - 1111
8477909000 wliczony - 0% 1112
8479830000 wliczony - 0% 1113
8479899707 wliczony - 0% 1114
8479899708 wyłączony 0% - 1115
8479902000 wyłączony 0% - 1116
8479903000 wliczony - 0% 1117
8479907000 wliczony - 0% 1118
8479908000 wyłączony 0% - 1119
8485100000 wliczony - 0% 1120
8485200000 wliczony - 0% 1121
8485300000 wliczony - 0% 1122
8485800000 wliczony - 0% 1123
8485900000 wliczony - 0% 1124
8501320008 wliczony - 0% 1125
8501320009 wyłączony 0% - 1126
8501330001 wyłączony 0% - 1127
8501330002 wyłączony 15% - 1128
8501330003 wliczony - 0% 1129
8501330005 wliczony - 15% 1130
8501330008 wliczony - 0% 1131
8501330009 wyłączony 0% - 1132
8501612000 wyłączony 0% - 1133
8501613000 wliczony - 0% 1134
8501617000 wliczony - 0% 1135
8501618000 wyłączony 0% - 1136
8501710000 wliczony - 0% 1137
8501720000 wliczony - 0% 1138
8501800000 wliczony - 0% 1139
8503009800 wliczony - 0% 1140
8503009900 wyłączony 0% - 1141
8504403001 wyłączony 0% - 1142
8504403002 wyłączony 0% - 1143
8504403003 wliczony - 0% 1144
8504403004 wliczony - 0% 1145
8504403008 wliczony - 0% 1146
8504403009 wyłączony 0% - 1147
8504408200 wyłączony 0% - 1148
8504408300 wliczony - 0% 1149
8504408400 wyłączony 0% - 1150
8504408500 wliczony - 0% 1151
8504408700 wliczony - 0% 1152
8504408800 wyłączony 0% - 1153
8504409000 wyłączony 0% - 1154
8504409100 wliczony - 0% 1155
8504900500 wyłączony 0% - 1156
8504900600 wliczony - 0% 1157
8504901700 wliczony - 0% 1158
8504901800 wyłączony 0% - 1159
8504909100 wyłączony 0% - 1160
8504909200 wliczony - 0% 1161
8504909800 wliczony - 0% 1162
8504909900 wyłączony 0% - 1163
8507400000 wyłączony 5% - 1164
8507800000 wyłączony 0% - 1165
8507800001 wliczony - 5% 1166
8507800009 wliczony - 0% 1167
8508700001 wyłączony 5% - 1168
8508700002 wliczony - 5% 1169
8508700008 wliczony - 5% 1170
8508700009 wyłączony 5% - 1171
8512901000 wyłączony 7% - 1172
8512902000 wliczony - 7% 1173
8512909001 wyłączony 7% - 1174
8512909002 wliczony - 7% 1175
8512909008 wliczony - 7% 1176
8512909009 wyłączony 7% - 1177
8514101000 wyłączony 0% - 1178
8514108000 wyłączony 0% - 1179
8514110000 wliczony - 0% 1180
8514191000 wliczony - 0% 1181
8514199000 wliczony - 0% 1182
8514300000 wyłączony 0% - 1183
8514310000 wliczony - 0% 1184
8514320000 wliczony - 0% 1185
8514390000 wliczony - 0% 1186
8517120000 wyłączony 0% - 1187
8517130000 wliczony - 0% 1188
8517140000 wliczony - 0% 1189
8517701100 wyłączony 0% - 1190
8517701500 wyłączony 0% - 1191
8517701900 wyłączony 0% - 1192
8517709001 wyłączony 0% - 1193
8517709009 wyłączony 0% - 1194
8517711100 wliczony - 0% 1195
8517711500 wliczony - 0% 1196
8517711900 wliczony - 0% 1197
8517790001 wliczony - 0% 1198
8517790009 wliczony - 0% 1199
8518103001 wyłączony 0% - 1200
8518103002 wliczony - 0% 1201
8518103008 wliczony - 0% 1202
8518103009 wyłączony 0% - 1203
8518109500 wyłączony 5% - 1204
8518109600 wliczony - 5% 1205
8518293001 wyłączony 0% - 1206
8518293002 wliczony - 0% 1207
8518293008 wliczony - 0% 1208
8518293009 wyłączony 0% - 1209
8518299500 wyłączony 5% - 1210
8518299600 wliczony - 5% 1211
8518403001 wyłączony 0% - 1212
8518403002 wliczony - 0% 1213
8518403008 wliczony - 5% 1214
8518403009 wyłączony 5% - 1215
8518408001 wyłączony 0% - 1216
8518408002 wliczony - 0% 1217
8518408008 wliczony - 7,50% 1218
8518408009 wyłączony 7,50% - 1219
8518900001 wyłączony 0% - 1220
8518900002 wyłączony 0% - 1221
8518900003 wliczony - 0% 1222
8518900005 wliczony - 0% 1223
8518900008 wliczony - 5% 1224
8518900009 wyłączony 5% - 1225
8519500000 wyłączony 0% - 1226
8519811000 wliczony - 0% 1227
8519815000 wliczony - 0% 1228
8522904000 wliczony - 0% 1229
8522904100 wyłączony 0% - 1230
8522904900 wyłączony 0% - 1231
8522908000 wyłączony 0% - 1232
8522908100 wliczony - 0% 1233
8524110011 wliczony - 0% 1234
8524110012 wliczony - 0% 1235
8524110013 wliczony - 0% 1236
8524110014 wliczony - 10% 1237
8524110015 wliczony - 0% 1238
8524110016 wliczony - 3% 1239
8524110017 wliczony - 5% 1240
8524110019 wliczony - 0% 1241
8524110021 wliczony - 5% 1242
8524110022 wliczony - 7% 1243
8524110023 wliczony - 7% 1244
8524110024 wliczony - 0% 1245
8524110025 wliczony - 0% 1246
8524110026 wliczony - 0% 1247
8524110027 wliczony - 0% 1248
8524110028 wliczony - 0% 1249
8524110029 wliczony - 5% 1250
8524110031 wliczony - 5% 1251
8524110032 wliczony - 7,50% 1252
8524110033 wliczony - 0% 1253
8524110034 wliczony - 5% 1254
8524110035 wliczony - 0% 1255
8524110036 wliczony - 15% 1256
8524110037 wliczony - 0% 1257
8524110039 wliczony - 5% 1258
8524110041 wliczony - 12,50% 1259
8524110042 wliczony - 10% 1260
8524110043 wliczony - 5% 1261
8524110044 wliczony - 4% 1262
8524110045 wliczony - 0% 1263
8524110046 wliczony - 11% 1264
8524110049 wliczony - 5% 1265
8524110051 wliczony - 3% 1266
8524110052 wliczony - 2% 1267
8524110053 wliczony - 5% 1268
8524110054 wliczony - 5% 1269
8524110055 wliczony - 0% 1270
8524110056 wliczony - 5% 1271
8524110057 wliczony - 10% 1272
8524110059 wliczony - 0% 1273
8524110061 wliczony - 7,50% 1274
8524110062 wliczony - 0% 1275
8524110069 wliczony - 7,50% 1276
8524110071 wliczony - 10% 1277
8524110072 wliczony - 7,50% 1278
8524110073 wliczony - 10% 1279
8524110074 wliczony - 5% 1280
8524110075 wliczony - 8% 1281
8524110076 wliczony - 5% 1282
8524110090 wliczony - 0% 1283
8524120011 wliczony - 0% 1284
8524120012 wliczony - 0% 1285
8524120013 wliczony - 0% 1286
8524120014 wliczony - 10% 1287
8524120015 wliczony - 0% 1288
8524120016 wliczony - 3% 1289
8524120017 wliczony - 5% 1290
8524120019 wliczony - 0% 1291
8524120021 wliczony - 5% 1292
8524120022 wliczony - 7% 1293
8524120023 wliczony - 7% 1294
8524120024 wliczony - 0% 1295
8524120025 wliczony - 0% 1296
8524120027 wliczony - 0% 1297
8524120028 wliczony - 0% 1298
8524120029 wliczony - 5% 1299
8524120031 wliczony - 5% 1300
8524120032 wliczony - 7,50% 1301
8524120033 wliczony - 0% 1302
8524120034 wliczony - 5% 1303
8524120035 wliczony - 0% 1304
8524120036 wliczony - 15% 1305
8524120037 wliczony - 0% 1306
8524120039 wliczony - 5% 1307
8524120041 wliczony - 12,50% 1308
8524120042 wliczony - 10% 1309
8524120043 wliczony - 5% 1310
8524120044 wliczony - 4% 1311
8524120045 wliczony - 0% 1312
8524120046 wliczony - 11% 1313
8524120049 wliczony - 5% 1314
8524120051 wliczony - 3% 1315
8524120052 wliczony - 2% 1316
8524120053 wliczony - 5% 1317
8524120054 wliczony - 5% 1318
8524120055 wliczony - 0% 1319
8524120056 wliczony - 5% 1320
8524120057 wliczony - 10% 1321
8524120059 wliczony - 0% 1322
8524120061 wliczony - 7,50% 1323
8524120062 wliczony - 0% 1324
8524120069 wliczony - 7,50% 1325
8524120071 wliczony - 10% 1326
8524120072 wliczony - 7,50% 1327
8524120073 wliczony - 10% 1328
8524120074 wliczony - 5% 1329
8524120075 wliczony - 8% 1330
8524120076 wliczony - 5% 1331
8524120090 wliczony - 0% 1332
8524190011 wliczony - 0% 1333
8524190012 wliczony - 0% 1334
8524190013 wliczony - 0% 1335
8524190014 wliczony - 10% 1336
8524190015 wliczony - 0% 1337
8524190016 wliczony - 3% 1338
8524190017 wliczony - 5% 1339
8524190019 wliczony - 0% 1340
8524190021 wliczony - 5% 1341
8524190022 wliczony - 7% 1342
8524190023 wliczony - 7% 1343
8524190024 wliczony - 0% 1344
8524190025 wliczony - 0% 1345
8524190026 wliczony - 0% 1346
8524190027 wliczony - 0% 1347
8524190028 wliczony - 0% 1348
8524190029 wliczony - 5% 1349
8524190031 wliczony - 5% 1350
8524190032 wliczony - 7,50% 1351
8524190033 wliczony - 0% 1352
8524190034 wliczony - 5% 1353
8524190035 wliczony - 0% 1354
8524190036 wliczony - 15% 1355
8524190037 wliczony - 0% 1356
8524190039 wliczony - 5% 1357
8524190041 wliczony - 12,50% 1358
8524190042 wliczony - 10% 1359
8524190043 wliczony - 5% 1360
8524190044 wliczony - 4% 1361
8524190045 wliczony - 0% 1362
8524190046 wliczony - 11% 1363
8524190049 wliczony - 5% 1364
8524190051 wliczony - 3% 1365
8524190052 wliczony - 2% 1366
8524190053 wliczony - 5% 1367
8524190054 wliczony - 5% 1368
8524190055 wliczony - 0% 1369
8524190056 wliczony - 5% 1370
8524190057 wliczony - 10% 1371
8524190059 wliczony - 0% 1372
8524190061 wliczony - 7,50% 1373
8524190062 wliczony - 0% 1374
8524190069 wliczony - 7,50% 1375
8524190071 wliczony - 10% 1376
8524190072 wliczony - 7,50% 1377
8524190073 wliczony - 10% 1378
8524190074 wliczony - 5% 1379
8524190075 wliczony - 8% 1380
8524190076 wliczony - 5% 1381
8524190090 wliczony - 0% 1382
8524910011 wliczony - 0% 1383
8524910012 wliczony - 0% 1384
8524910013 wliczony - 0% 1385
8524910014 wliczony - 10% 1386
8524910015 wliczony - 0% 1387
8524910016 wliczony - 3% 1388
8524910017 wliczony - 5% 1389
8524910019 wliczony - 0% 1390
8524910021 wliczony - 5% 1391
8524910022 wliczony - 7% 1392
8524910023 wliczony - 7% 1393
8524910024 wliczony - 0% 1394
8524910025 wliczony - 0% 1395
8524910026 wliczony - 0% 1396
8524910027 wliczony - 0% 1397
8524910028 wliczony - 0% 1398
8524910029 wliczony - 5% 1399
8524910031 wliczony - 5% 1400
8524910032 wliczony - 7,50% 1401
8524910033 wliczony - 0% 1402
8524910034 wliczony - 5% 1403
8524910035 wliczony - 0% 1404
8524910036 wliczony - 15% 1405
8524910037 wliczony - 0% 1406
8524910039 wliczony - 5% 1407
8524910041 wliczony - 12,50% 1408
8524910042 wliczony - 10% 1409
8524910043 wliczony - 5% 1410
8524910044 wliczony - 4% 1411
8524910045 wliczony - 0% 1412
8524910046 wliczony - 11% 1413
8524910049 wliczony - 5% 1414
8524910051 wliczony - 3% 1415
8524910052 wliczony - 2% 1416
8524910053 wliczony - 5% 1417
8524910054 wliczony - 5% 1418
8524910055 wliczony - 0% 1419
8524910056 wliczony - 5% 1420
8524910057 wliczony - 10% 1421
8524910059 wliczony - 0% 1422
8524910061 wliczony - 7,50% 1423
8524910062 wliczony - 0% 1424
8524910069 wliczony - 7,50% 1425
8524910071 wliczony - 10% 1426
8524910072 wliczony - 7,50% 1427
8524910073 wliczony - 10% 1428
8524910074 wliczony - 5% 1429
8524910075 wliczony - 8% 1430
8524910076 wliczony - 5% 1431
8524910090 wliczony - 0% 1432
8524920011 wliczony - 0% 1433
8524920012 wliczony - 0% 1434
8524920013 wliczony - 0% 1435
8524920014 wliczony - 10% 1436
8524920015 wliczony - 0% 1437
8524920016 wliczony - 3% 1438
8524920017 wliczony - 5% 1439
8524920019 wliczony - 0% 1440
8524920021 wliczony - 5% 1441
8524920022 wliczony - 7% 1442
8524920023 wliczony - 7% 1443
8524920024 wliczony - 0% 1444
8524920025 wliczony - 0% 1445
8524920027 wliczony - 0% 1446
8524920028 wliczony - 0% 1447
8524920029 wliczony - 5% 1448
8524920031 wliczony - 5% 1449
8524920032 wliczony - 7,50% 1450
8524920033 wliczony - 0% 1451
8524920034 wliczony - 5% 1452
8524920035 wliczony - 0% 1453
8524920036 wliczony - 15% 1454
8524920037 wliczony - 0% 1455
8524920039 wliczony - 5% 1456
8524920041 wliczony - 12,50% 1457
8524920042 wliczony - 10% 1458
8524920043 wliczony - 5% 1459
8524920044 wliczony - 4% 1460
8524920045 wliczony - 0% 1461
8524920046 wliczony - 11% 1462
8524920049 wliczony - 5% 1463
8524920051 wliczony - 3% 1464
8524920052 wliczony - 2% 1465
8524920053 wliczony - 5% 1466
8524920054 wliczony - 5% 1467
8524920055 wliczony - 0% 1468
8524920056 wliczony - 5% 1469
8524920057 wliczony - 10% 1470
8524920059 wliczony - 0% 1471
8524920061 wliczony - 7,50% 1472
8524920062 wliczony - 0% 1473
8524920069 wliczony - 7,50% 1474
8524920071 wliczony - 10% 1475
8524920072 wliczony - 7,50% 1476
8524920073 wliczony - 10% 1477
8524920074 wliczony - 5% 1478
8524920075 wliczony - 8% 1479
8524920076 wliczony - 5% 1480
8524920090 wliczony - 0% 1481
8524990011 wliczony - 0% 1482
8524990012 wliczony - 0% 1483
8524990013 wliczony - 0% 1484
8524990014 wliczony - 10% 1485
8524990015 wliczony - 0% 1486
8524990016 wliczony - 3% 1487
8524990017 wliczony - 5% 1488
8524990019 wliczony - 0% 1489
8524990021 wliczony - 5% 1490
8524990022 wliczony - 7% 1491
8524990023 wliczony - 7% 1492
8524990024 wliczony - 0% 1493
8524990025 wliczony - 0% 1494
8524990026 wliczony - 0% 1495
8524990027 wliczony - 0% 1496
8524990028 wliczony - 0% 1497
8524990029 wliczony - 5% 1498
8524990031 wliczony - 5% 1499
8524990032 wliczony - 7,50% 1500
8524990033 wliczony - 0% 1501
8524990034 wliczony - 5% 1502
8524990035 wliczony - 0% 1503
8524990036 wliczony - 15% 1504
8524990037 wliczony - 0% 1505
8524990039 wliczony - 5% 1506
8524990041 wliczony - 12,50% 1507
8524990042 wliczony - 10% 1508
8524990043 wliczony - 5% 1509
8524990044 wliczony - 4% 1510
8524990045 wliczony - 0% 1511
8524990046 wliczony - 11% 1512
8524990049 wliczony - 5% 1513
8524990051 wliczony - 3% 1514
8524990052 wliczony - 2% 1515
8524990053 wliczony - 5% 1516
8524990054 wliczony - 5% 1517
8524990055 wliczony - 0% 1518
8524990056 wliczony - 5% 1519
8524990057 wliczony - 10% 1520
8524990059 wliczony - 0% 1521
8524990061 wliczony - 7,50% 1522
8524990062 wliczony - 0% 1523
8524990069 wliczony - 7,50% 1524
8524990071 wliczony - 10% 1525
8524990072 wliczony - 7,50% 1526
8524990073 wliczony - 10% 1527
8524990074 wliczony - 5% 1528
8524990075 wliczony - 8% 1529
8524990076 wliczony - 5% 1530
8524990090 wliczony - 0% 1531
8525801100 wyłączony 3% - 1532
8525801900 wyłączony 5% - 1533
8525803000 wyłączony 0% - 1534
8525809101 wyłączony 5% - 1535
8525809109 wyłączony 0% - 1536
8525809901 wyłączony 5% - 1537
8525809909 wyłączony 5% - 1538
8525811100 wliczony - 3% 1539
8525811900 wliczony - 5% 1540
8525813000 wliczony - 0% 1541
8525819100 wliczony - 0% 1542
8525819900 wliczony - 5% 1543
8525821100 wliczony - 3% 1544
8525821900 wliczony - 5% 1545
8525823000 wliczony - 0% 1546
8525829101 wliczony - 5% 1547
8525829109 wliczony - 0% 1548
8525829900 wliczony - 5% 1549
8525831100 wliczony - 3% 1550
8525831900 wliczony - 5% 1551
8525833000 wliczony - 0% 1552
8525839101 wliczony - 5% 1553
8525839109 wliczony - 0% 1554
8525839900 wliczony - 5% 1555
8525891100 wliczony - 3% 1556
8525891900 wliczony - 5% 1557
8525893000 wliczony - 0% 1558
8525899101 wliczony - 5% 1559
8525899109 wliczony - 0% 1560
8525899900 wliczony - 5% 1561
8529901011 wliczony - 0% 1562
8529901012 wliczony - 0% 1563
8529901013 wliczony - 0% 1564
8529901014 wliczony - 10% 1565
8529901015 wliczony - 0% 1566
8529901016 wliczony - 3% 1567
8529901017 wliczony - 5% 1568
8529901019 wliczony - 0% 1569
8529901021 wliczony - 5% 1570
8529901022 wliczony - 7% 1571
8529901023 wliczony - 7% 1572
8529901024 wliczony - 0% 1573
8529901025 wliczony - 0% 1574
8529901026 wliczony - 0% 1575
8529901027 wliczony - 0% 1576
8529901028 wliczony - 0% 1577
8529901029 wliczony - 5% 1578
8529901031 wliczony - 5% 1579
8529901032 wliczony - 7,50% 1580
8529901033 wliczony - 0% 1581
8529901034 wliczony - 5% 1582
8529901035 wliczony - 0% 1583
8529901036 wliczony - 15% 1584
8529901037 wliczony - 0% 1585
8529901039 wliczony - 5% 1586
8529901041 wliczony - 12,50% 1587
8529901042 wliczony - 10% 1588
8529901043 wliczony - 5% 1589
8529901044 wliczony - 4% 1590
8529901045 wliczony - 0% 1591
8529901046 wliczony - 11% 1592
8529901049 wliczony - 5% 1593
8529901051 wliczony - 3% 1594
8529901052 wliczony - 2% 1595
8529901053 wliczony - 5% 1596
8529901054 wliczony - 5% 1597
8529901055 wliczony - 0% 1598
8529901056 wliczony - 5% 1599
8529901057 wliczony - 10% 1600
8529901059 wliczony - 0% 1601
8529901061 wliczony - 7,50% 1602
8529901062 wliczony - 0% 1603
8529901069 wliczony - 7,50% 1604
8529901071 wliczony - 10% 1605
8529901072 wliczony - 7,50% 1606
8529901073 wliczony - 10% 1607
8529901074 wliczony - 5% 1608
8529901075 wliczony - 8% 1609
8529901076 wliczony - 5% 1610
8529901090 wliczony - 0% 1611
8529902001 wyłączony 0% - 1612
8529902002 wliczony - 0% 1613
8529902008 wliczony - 0% 1614
8529902009 wyłączony 0% - 1615
8529906501 wyłączony 0% - 1616
8529906502 wliczony - 0% 1617
8529906508 wliczony - 0% 1618
8529906509 wyłączony 0% - 1619
8529909200 wliczony - 0% 1620
8529909201 wyłączony 0% - 1621
8529909202 wyłączony 0% - 1622
8529909209 wyłączony 0% - 1623
8529909600 wliczony - 0% 1624
8529909700 wyłączony 0% - 1625
8531902000 wyłączony 0% - 1626
8531903000 wliczony - 0% 1627
8531908400 wliczony - 0% 1628
8531908500 wyłączony 0% - 1629
8535301000 wyłączony 9% - 1630
8535302000 wliczony - 9% 1631
8535309008 wliczony - 10% 1632
8535309009 wyłączony 10% - 1633
8535900008 wliczony - 10% 1634
8535900009 wyłączony 10% - 1635
8536201001 wyłączony 10% - 1636
8536201002 wyłączony 0% - 1637
8536201003 wliczony - 10% 1638
8536201004 wliczony - 0% 1639
8536201007 wliczony - 10% 1640
8536201008 wyłączony 10% - 1641
8536209001 wyłączony 10% - 1642
8536209002 wyłączony 0% - 1643
8536209003 wliczony - 10% 1644
8536209004 wliczony - 0% 1645
8536209007 wliczony - 10% 1646
8536209008 wyłączony 10% - 1647
8536301000 wyłączony 10% - 1648
8536302000 wliczony - 10% 1649
8536303000 wyłączony 10% - 1650
8536304000 wliczony - 10% 1651
8536308000 wliczony - 10% 1652
8536309000 wyłączony 10% - 1653
8536500300 wyłączony 0% - 1654
8536500400 wliczony - 0% 1655
8536500500 wyłączony 0% - 1656
8536500600 wliczony - 0% 1657
8536501901 wyłączony 7,50% - 1658
8536501902 wliczony - 7,50% 1659
8536501903 wyłączony 0% - 1660
8536501904 wliczony - 0% 1661
8536501906 wliczony - 7,50% 1662
8536501907 wyłączony 7,50% - 1663
8536508001 wyłączony 0% - 1664
8536508002 wliczony - 0% 1665
8536508008 wliczony - 7,50% 1666
8536508009 wyłączony 7,50% - 1667
8537109800 wliczony - 0% 1668
8537109900 wyłączony 0% - 1669
8537209100 wyłączony 0% - 1670
8537209200 wliczony - 0% 1671
8537209800 wliczony - 0% 1672
8537209900 wyłączony 0% - 1673
8538901100 wyłączony 0% - 1674
8538901200 wliczony - 0% 1675
8538901800 wliczony - 5% 1676
8538901900 wyłączony 5% - 1677
8538909100 wyłączony 5% - 1678
8538909200 wliczony - 5% 1679
8538909908 wliczony - 5% 1680
8538909909 wyłączony 5% - 1681
8539500001 wyłączony 5% - 1682
8539500002 wyłączony 5% - 1683
8539500003 wyłączony 5% - 1684
8539500008 wyłączony 0% - 1685
8539511011 wliczony - 5% 1686
8539511012 wliczony - 5% 1687
8539511014 wliczony - 12% 1688
8539511015 wliczony - 12% 1689
8539511016 wliczony - 15% 1690
8539511019 wliczony - 15% 1691
8539511021 wliczony - 5% 1692
8539511022 wliczony - 12% 1693
8539511029 wliczony - 12% 1694
8539511091 wliczony - 5% 1695
8539511092 wliczony - 5% 1696
8539511093 wliczony - 12% 1697
8539511099 wliczony - 12% 1698
8539512011 wliczony - 5% 1699
8539512012 wliczony - 17,50% 1700
8539512013 wliczony - 17,50% 1701
8539512014 wliczony - 15% 1702
8539512019 wliczony - 15% 1703
8539512021 wliczony - 5% 1704
8539512022 wliczony - 15% 1705
8539512029 wliczony - 15% 1706
8539512091 wliczony - 5% 1707
8539512092 wliczony - 12% 1708
8539512099 wliczony - 12% 1709
8539513000 wliczony - 15% 1710
8539514011 wliczony - 5% 1711
8539514012 wliczony - 10% 1712
8539514019 wliczony - 10% 1713
8539514021 wliczony - 5% 1714
8539514022 wliczony - 14% 1715
8539514029 wliczony - 14% 1716
8539514091 wliczony - 5% 1717
8539514092 wliczony - 0% 1718
8539514093 wliczony - 10% 1719
8539514094 wliczony - 10% 1720
8539514099 wliczony - 10% 1721
8539519001 wliczony - 5% 1722
8539519009 wliczony - 0% 1723
8539520001 wliczony - 5% 1724
8539520002 wliczony - 5% 1725
8539520003 wliczony - 5% 1726
8539520009 wliczony - 0% 1727
8539908001 wliczony - 5% 1728
8539908002 wliczony - 14% 1729
8539908003 wliczony - 0% 1730
8539908009 wliczony - 5% 1731
8539909000 wyłączony 5% - 1732
8541401001 wyłączony 0% - 1733
8541401002 wyłączony 0% - 1734
8541401004 wyłączony 0% - 1735
8541401006 wyłączony 0% - 1736
8541401007 wyłączony 0% - 1737
8541401008 wyłączony 0% - 1738
8541401009 wyłączony 0% - 1739
8541409000 wyłączony 0% - 1740
8541410001 wliczony - 0% 1741
8541410002 wliczony - 0% 1742
8541410004 wliczony - 0% 1743
8541410006 wliczony - 0% 1744
8541410007 wliczony - 0% 1745
8541410008 wliczony - 0% 1746
8541410009 wliczony - 0% 1747
8541420000 wliczony - 0% 1748
8541430000 wliczony - 0% 1749
8541490000 wliczony - 0% 1750
8541500000 wyłączony 0% - 1751
8541510000 wliczony - 0% 1752
8541590000 wliczony - 0% 1753
8543400000 wliczony - 0% 1754
8543703001 wyłączony 5% - 1755
8543703002 wliczony - 5% 1756
8543703008 wliczony - 5% 1757
8543703009 wyłączony 5% - 1758
8543708000 wliczony - 0% 1759
8543709000 wyłączony 0% - 1760
8548002000 wliczony - 0% 1761
8548009000 wliczony - 5% 1762
8548101000 wyłączony 5% - 1763
8548102100 wyłączony 5% - 1764
8548102900 wyłączony 5% - 1765
8548109100 wyłączony 5% - 1766
8548109900 wyłączony 5% - 1767
8548902000 wyłączony 0% - 1768
8548909000 wyłączony 5% - 1769
8549110000 wliczony - 5% 1770
8549120000 wliczony - 5% 1771
8549130000 wliczony - 5% 1772
8549140000 wliczony - 5% 1773
8549190000 wliczony - 5% 1774
8549210000 wliczony - 0% 1775
8549290000 wliczony - 0% 1776
8549310001 wliczony - 10% 1777
8549310009 wliczony - 5% 1778
8549390000 wliczony - 5% 1779
8549910001 wliczony - 10% 1780
8549910009 wliczony - 5% 1781
8549990000 wliczony - 5% 1782
8701201013 wyłączony 5% - 1783
8701201018 wyłączony 10% - 1784
8701201090 wyłączony 13% - 1785
8701209014 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1786
8701209015 wyłączony 10% - 1787
8701209017 wyłączony 10% - 1788
8701209090 wyłączony 13% - 1789
8701211011 wliczony - 5% 1790
8701211019 wliczony - 10% 1791
8701211090 wliczony - 13% 1792
8701219011 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1793
8701219012 wliczony - 10% 1794
8701219019 wliczony - 10% 1795
8701219090 wliczony - 13% 1796
8701221011 wliczony - 5% 1797
8701221019 wliczony - 10% 1798
8701221090 wliczony - 13% 1799
8701229011 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1800
8701229012 wliczony - 10% 1801
8701229019 wliczony - 10% 1802
8701229090 wliczony - 13% 1803
8701231011 wliczony - 5% 1804
8701231019 wliczony - 10% 1805
8701231090 wliczony - 13% 1806
8701239011 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1807
8701239012 wliczony - 10% 1808
8701239019 wliczony - 10% 1809
8701239090 wliczony - 13% 1810
8701241010 wliczony - 10% 1811
8701241090 wliczony - 13% 1812
8701249011 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1813
8701249012 wliczony - 10% 1814
8701249019 wliczony - 10% 1815
8701249090 wliczony - 13% 1816
8701291011 wliczony - 5% 1817
8701291019 wliczony - 10% 1818
8701291090 wliczony - 13% 1819
8701299011 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1820
8701299012 wliczony - 10% 1821
8701299019 wliczony - 10% 1822
8701299090 wliczony - 13% 1823
8703800002 0% 15% 1824
8704211000 wyłączony 10% - 1825
8704212000 wliczony - 10% 1826
8704213100 wyłączony 10% - 1827
8704213200 wliczony - 10% 1828
8704213801 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1829
8704213802 wliczony - 10% 1830
8704213809 wliczony - 10% 1831
8704213903 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1832
8704213904 wyłączony 10% - 1833
8704213908 wyłączony 10% - 1834
8704219100 wyłączony 10% - 1835
8704219200 wliczony - 10% 1836
8704219801 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1837
8704219802 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 0.13 1 euro za cc pojemności silnika 1838
8704219809 wliczony - 10% 1839
8704219903 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1840
8704219904 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 0.13 1 euro za cc pojemności silnika - 1841
8704219908 wyłączony 10% - 1842
8704221000 wyłączony 12% - 1843
8704222000 wliczony - 12% 1844
8704229101 wyłączony 10% - 1845
8704229102 wyłączony 5% - 1846
8704229108 wyłączony 15% - 1847
8704229201 wliczony - 10% 1848
8704229202 wliczony - 5% 1849
8704229209 wliczony - 15% 1850
8704229801 wliczony - 10% 1851
8704229802 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1852
8704229803 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 0.18 1 euro za cc pojemności silnika 1853
8704229809 wliczony - 10% 1854
8704229901 wyłączony 10% - 1855
8704229904 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1856
8704229905 wyłączony 10%, ale nie mniej niż 0.18 1 euro za cc pojemności silnika - 1857
8704229907 wyłączony 10% - 1858
8704231000 wyłączony 10% - 1859
8704232000 wliczony - 10% 1860
8704239101 wyłączony 2% - 1861
8704239102 wyłączony 2% - 1862
8704239108 wyłączony 5% - 1863
8704239201 wliczony - 2% 1864
8704239202 wliczony - 2% 1865
8704239209 wliczony - 5% 1866
8704239801 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1867
8704239802 wliczony - 10% 1868
8704239809 wliczony - 10% 1869
8704239904 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1870
8704239905 wyłączony 10% - 1871
8704239907 wyłączony 10% - 1872
8704311000 wyłączony 15% - 1873
8704312000 wliczony - 15% 1874
8704313100 wyłączony 12,50% - 1875
8704313200 wliczony - 12,50% 1876
8704313801 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1877
8704313802 wliczony - 15% 1878
8704313809 wliczony - 15% 1879
8704313903 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1880
8704313904 wyłączony 15% - 1881
8704313908 wyłączony 15% - 1882
8704319100 wyłączony 15% - 1883
8704319200 wliczony - 15% 1884
8704319801 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1885
8704319802 wliczony - 15% 1886
8704319809 wliczony - 15% 1887
8704319903 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1888
8704319904 wyłączony 15% - 1889
8704319908 wyłączony 15% - 1890
8704321000 wyłączony 15% - 1891
8704322000 wliczony - 15% 1892
8704329101 wyłączony 15% - 1893
8704329109 wyłączony 15% - 1894
8704329201 wliczony - 15% 1895
8704329209 wliczony - 15% 1896
8704329801 wliczony - 15% 1897
8704329802 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1898
8704329803 wliczony - 15% 1899
8704329809 wliczony - 15% 1900
8704329901 wyłączony 15% - 1901
8704329904 wyłączony 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika - 1902
8704329905 wyłączony 15% - 1903
8704329907 wyłączony 15% - 1904
8704411001 wliczony - 10% 1905
8704411009 wliczony - 15% 1906
8704413101 wliczony - 10% 1907
8704413109 wliczony - 15% 1908
8704413901 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1909
8704413902 wliczony - 10% 1910
8704413903 wliczony - 10% 1911
8704413909 wliczony - 15% 1912
8704419101 wliczony - 10% 1913
8704419109 wliczony - 15% 1914
8704419901 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1915
8704419902 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 0.13 1 euro za cc pojemności silnika 1916
8704419903 wliczony - 10% 1917
8704419909 wliczony - 15% 1918
8704421001 wliczony - 12% 1919
8704421009 wliczony - 15% 1920
8704429101 wliczony - 10% 1921
8704429102 wliczony - 5% 1922
8704429103 wliczony - 15% 1923
8704429109 wliczony - 15% 1924
8704429901 wliczony - 10% 1925
8704429902 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1926
8704429903 wliczony - 10%, ale nie mniej niż 0.18 1 euro za cc pojemności silnika 1927
8704429904 wliczony - 10% 1928
8704429909 wliczony - 15% 1929
8704431001 wliczony - 10% 1930
8704431009 wliczony - 15% 1931
8704439101 wliczony - 2% 1932
8704439102 wliczony - 2% 1933
8704439103 wliczony - 5% 1934
8704439109 wliczony - 15% 1935
8704439901 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1936
8704439902 wliczony - 10% 1937
8704439903 wliczony - 10% 1938
8704439909 wliczony - 15% 1939
8704511001 wliczony - 15% 1940
8704511009 wliczony - 15% 1941
8704513101 wliczony - 12,50% 1942
8704513109 wliczony - 15% 1943
8704513901 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1944
8704513902 wliczony - 15% 1945
8704513903 wliczony - 15% 1946
8704513909 wliczony - 15% 1947
8704519101 wliczony - 15% 1948
8704519109 wliczony - 15% 1949
8704519901 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1950
8704519902 wliczony - 15% 1951
8704519903 wliczony - 15% 1952
8704519909 wliczony - 15% 1953
8704521001 wliczony - 15% 1954
8704521009 wliczony - 15% 1955
8704529101 wliczony - 15% 1956
8704529102 wliczony - 15% 1957
8704529109 wliczony - 15% 1958
8704529901 wliczony - 15% 1959
8704529902 wliczony - 1 euro za 1 cmXNUMX pojemności silnika 1960
8704529903 wliczony - 15% 1961
8704529904 wliczony - 15% 1962
8704529909 wliczony - 15% 1963
8704600000 wliczony - 15% 1964
8704900000 wliczony - 15% 1965
8704900001 wyłączony 15% - 1966
8704900009 wyłączony 15% - 1967
8708220001 wliczony - 5% 1968
8708220009 wliczony - 5% 1969
8802200002 wyłączony 15% - 1970
8803100000 wyłączony 0% - 1971
8803200000 wyłączony 0% - 1972
8803300000 wyłączony 0% - 1973
8803901000 wyłączony 5% - 1974
8803902000 wyłączony 5% - 1975
8803903000 wyłączony 5% - 1976
8803909000 wyłączony 5% - 1977
8806100011 wliczony - 10% 1978
8806100019 wliczony - 12,50% 1979
8806100020 wliczony - 10% 1980
8806100031 wliczony - 0% 1981
8806100039 wliczony - 8% 1982
8806100041 wliczony - 0% 1983
8806100042 wliczony - 7,50% 1984
8806100043 wliczony - 12,50% 1985
8806100049 wliczony - 12,50% 1986
8806100051 wliczony - 7,50% 1987
8806100052 wliczony - 12,50% 1988
8806100053 wliczony - 0% 1989
8806100059 wliczony - 12,50% 1990
8806100061 wliczony - 7,50% 1991
8806100062 wliczony - 12,50% 1992
8806100063 wliczony - 0% 1993
8806100069 wliczony - 12,50% 1994
8806100091 wliczony - 0% 1995
8806100099 wliczony - 12,50% 1996
8806210001 wliczony - 10% 1997
8806210009 wliczony - 15% 1998
8806220001 wliczony - 10% 1999
8806220009 wliczony - 15% 2000
8806230001 wliczony - 10% 2001
8806230009 wliczony - 15% 2002
8806240001 wliczony - 10% 2003
8806240009 wliczony - 15% 2004
8806290011 wliczony - 10% 2005
8806290012 wliczony - 15% 2006
8806290013 wliczony - 12,50% 2007
8806290019 wliczony - 15% 2008
8806290021 wliczony - 10% 2009
8806290022 wliczony - 15% 2010
8806290023 wliczony - 8% 2011
8806290024 wliczony - 7,50% 2012
8806290025 wliczony - 12,50% 2013
8806290026 wliczony - 0% 2014
8806290027 wliczony - 7,50% 2015
8806290029 wliczony - 12,50% 2016
8806910001 wliczony - 10% 2017
8806910009 wliczony - 15% 2018
8806920001 wliczony - 10% 2019
8806920009 wliczony - 15% 2020
8806930001 wliczony - 10% 2021
8806930009 wliczony - 15% 2022
8806940001 wliczony - 10% 2023
8806940009 wliczony - 15% 2024
8806990011 wliczony - 10% 2025
8806990012 wliczony - 15% 2026
8806990013 wliczony - 12,50% 2027
8806990019 wliczony - 15% 2028
8806990021 wliczony - 10% 2029
8806990022 wliczony - 15% 2030
8806990023 wliczony - 8% 2031
8806990024 wliczony - 7,50% 2032
8806990025 wliczony - 12,50% 2033
8806990026 wliczony - 0% 2034
8806990027 wliczony - 7,50% 2035
8806990029 wliczony - 12,50% 2036
8807100000 wliczony - 0% 2037
8807200000 wliczony - 0% 2038
8807300000 wliczony - 0% 2039
8807900001 wliczony - 5% 2040
8807900002 wliczony - 5% 2041
8807900003 wliczony - 5% 2042
8807900009 wliczony - 5% 2043
8903101000 wyłączony 15% - 2044
8903109000 wyłączony 15% - 2045
8903110000 wliczony - 15% 2046
8903120000 wliczony - 15% 2047
8903190000 wliczony - 15% 2048
8903210000 wliczony - 15% 2049
8903220000 wliczony - 15% 2050
8903230000 wliczony - 15% 2051
8903310000 wliczony - 10% 2052
8903321000 wliczony - 15% 2053
8903329900 wliczony - 10% 2054
8903331000 wliczony - 15% 2055
8903339900 wliczony - 10% 2056
8903911000 wyłączony 15% - 2057
8903919000 wyłączony 15% - 2058
8903921000 wyłączony 15% - 2059
8903929100 wyłączony 10% - 2060
8903929900 wyłączony 10% - 2061
8903931000 wliczony - 15% 2062
8903939900 wliczony - 8% 2063
8903990000 wliczony - 15% 2064
8903991000 wyłączony 15% - 2065
8903999100 wyłączony 8% - 2066
8903999900 wyłączony 15% - 2067
9006510000 wyłączony 10% - 2068
9006520001 wyłączony 5% - 2069
9006520009 wyłączony 10% - 2070
9006538008 wyłączony 10% - 2071
9006538009 wliczony - 10% 2072
9006590008 wyłączony 10% - 2073
9006590009 wliczony - 10% 2074
9013800000 wliczony - 0% 2075
9013802000 wyłączony 0% - 2076
9013803000 wyłączony 0% - 2077
9013809000 wyłączony 0% - 2078
9013900000 wliczony - 0% 2079
9013901000 wyłączony 0% - 2080
9013909000 wyłączony 0% - 2081
9021108001 wliczony - 5% 2082
9021108002 wliczony - 5% 2083
9021108003 wliczony - 8% 2084
9021108004 wliczony - 15% 2085
9021108009 wliczony - 5% 2086
9021109000 wyłączony 5% - 2087
9021290000 wyłączony 0% - 2088
9021290001 wliczony - 5% 2089
9021290002 wliczony - 5% 2090
9021290003 wliczony - 8% 2091
9021290004 wliczony - 15% 2092
9021290009 wliczony - 0% 2093
9027800500 wyłączony 0% - 2094
9027801100 wyłączony 0% - 2095
9027801300 wyłączony 0% - 2096
9027801700 wyłączony 0% - 2097
9027809100 wyłączony 0% - 2098
9027809900 wyłączony 0% - 2099
9027810000 wliczony - 0% 2100
9027890000 wliczony - 0% 2101
9114100000 wyłączony 10% - 2102
9114900008 wliczony - 10% 2103
9114900009 wyłączony 10% - 2104
9401300001 wyłączony 10% Plus 0.08 euro za kg - 2105
9401300009 wyłączony 10% Plus 0.08 euro za kg - 2106
9401310000 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2107
9401390000 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2108
9401400000 wyłączony 10% Plus 0.08 euro za kg - 2109
9401410000 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2110
9401490000 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2111
9401901000 0% - 2112
9401903000 wyłączony 12.5%, ale nie mniej niż 0.44 euro za kg - 2113
9401908001 wyłączony 10% Plus 0.08 euro za kg - 2114
9401908009 wyłączony 10% Plus 0.08 euro za kg - 2115
9401910001 wliczony - 0% 2116
9401910009 wliczony - 12.5%, ale nie mniej niż 0.44 euro za kg 2117
9401990001 wliczony - 0% 2118
9401990002 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2119
9401990009 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2120
9403901000 wyłączony 8% Plus 0.05 euro za kg - 2121
9403903000 wyłączony 10% Plus 0.1 euro za kg - 2122
9403909000 wyłączony 10% Plus 0.08 euro za kg - 2123
9403910000 wliczony - 10% Plus 0.1 euro za kg 2124
9403990001 wliczony - 8% Plus 0.05 euro za kg 2125
9403990009 wliczony - 10% Plus 0.08 euro za kg 2126
9404400001 wliczony - 15% 2127
9404400009 wliczony - 12% 2128
9404901000 wyłączony 15% - 2129
9404902000 wliczony - 15% 2130
9404908000 wliczony - 12% 2131
9404909000 wyłączony 12% - 2132
9405102101 wyłączony 5% - 2133
9405102109 wyłączony 12% - 2134
9405104001 wyłączony 5% - 2135
9405104002 wyłączony 5% - 2136
9405104004 wyłączony 12% - 2137
9405104005 wyłączony 12% - 2138
9405104006 wyłączony 15% - 2139
9405104007 wyłączony 15% - 2140
9405105001 wyłączony 5% - 2141
9405105002 wyłączony 12% - 2142
9405105008 wyłączony 12% - 2143
9405109101 wyłączony 5% - 2144
9405109109 wyłączony 12% - 2145
9405109801 wyłączony 5% - 2146
9405109802 wyłączony 5% - 2147
9405109803 wyłączony 12% - 2148
9405109807 wyłączony 12% - 2149
9405110011 wliczony - 5% 2150
9405110012 wliczony - 5% 2151
9405110013 wliczony - 12% 2152
9405110014 wliczony - 12% 2153
9405110015 wliczony - 15% 2154
9405110019 wliczony - 15% 2155
9405110021 wliczony - 5% 2156
9405110022 wliczony - 12% 2157
9405110029 wliczony - 12% 2158
9405110031 wliczony - 5% 2159
9405110032 wliczony - 5% 2160
9405110033 wliczony - 12% 2161
9405110039 wliczony - 12% 2162
9405190011 wliczony - 5% 2163
9405190012 wliczony - 12% 2164
9405190013 wliczony - 5% 2165
9405190014 wliczony - 5% 2166
9405190015 wliczony - 12% 2167
9405190019 wliczony - 15% 2168
9405190021 wliczony - 5% 2169
9405190029 wliczony - 12% 2170
9405190031 wliczony - 5% 2171
9405190032 wliczony - 12% 2172
9405190033 wliczony - 5% 2173
9405190034 wliczony - 5% 2174
9405190039 wliczony - 12% 2175
9405201101 wyłączony 5% - 2176
9405201109 wyłączony 17,50% - 2177
9405204001 wyłączony 5% - 2178
9405204002 wyłączony 17,50% - 2179
9405204003 wyłączony 17,50% - 2180
9405204005 wyłączony 15% - 2181
9405204006 wyłączony 15% - 2182
9405205001 wyłączony 5% - 2183
9405205002 wyłączony 15% - 2184
9405205008 wyłączony 15% - 2185
9405209101 wyłączony 5% - 2186
9405209109 wyłączony 12% - 2187
9405209901 wyłączony 5% - 2188
9405209902 wyłączony 12% - 2189
9405209908 wyłączony 12% - 2190
9405210011 wliczony - 5% 2191
9405210012 wliczony - 17,50% 2192
9405210013 wliczony - 17,50% 2193
9405210014 wliczony - 15% 2194
9405210019 wliczony - 15% 2195
9405210021 wliczony - 5% 2196
9405210022 wliczony - 15% 2197
9405210029 wliczony - 15% 2198
9405210031 wliczony - 5% 2199
9405210032 wliczony - 12% 2200
9405210039 wliczony - 12% 2201
9405290011 wliczony - 5% 2202
9405290012 wliczony - 17,50% 2203
9405290013 wliczony - 5% 2204
9405290014 wliczony - 17,50% 2205
9405290019 wliczony - 15% 2206
9405290021 wliczony - 5% 2207
9405290029 wliczony - 15% 2208
9405290031 wliczony - 5% 2209
9405290032 wliczony - 12% 2210
9405290033 wliczony - 5% 2211
9405290039 wliczony - 12% 2212
9405300001 wyłączony 15% - 2213
9405300009 wyłączony 15% - 2214
9405310000 wliczony - 15% 2215
9405390000 wliczony - 15% 2216
9405401001 wyłączony 5% - 2217
9405401002 wyłączony 10% - 2218
9405401008 wyłączony 10% - 2219
9405403101 wyłączony 5% - 2220
9405403109 wyłączony 14% - 2221
9405403501 wyłączony 5% - 2222
9405403509 wyłączony 14% - 2223
9405403901 wyłączony 5% - 2224
9405403902 wyłączony 14% - 2225
9405403908 wyłączony 14% - 2226
9405409101 wyłączony 5% - 2227
9405409109 wyłączony 12% - 2228
9405409501 wyłączony 5% - 2229
9405409509 wyłączony 14% - 2230
9405409901 wyłączony 5% - 2231
9405409902 wyłączony 10% - 2232
9405409903 wyłączony 10% - 2233
9405409907 wyłączony 0% - 2234
9405409909 wyłączony 10% - 2235
9405410011 wliczony - 5% 2236
9405410012 wliczony - 10% 2237
9405410019 wliczony - 10% 2238
9405410021 wliczony - 5% 2239
9405410022 wliczony - 14% 2240
9405410029 wliczony - 14% 2241
9405410031 wliczony - 5% 2242
9405410032 wliczony - 10% 2243
9405410033 wliczony - 10% 2244
9405410034 wliczony - 0% 2245
9405410039 wliczony - 10% 2246
9405420011 wliczony - 5% 2247
9405420012 wliczony - 10% 2248
9405420019 wliczony - 10% 2249
9405420021 wliczony - 5% 2250
9405420022 wliczony - 14% 2251
9405420029 wliczony - 14% 2252
9405420031 wliczony - 5% 2253
9405420032 wliczony - 10% 2254
9405420033 wliczony - 10% 2255
9405420034 wliczony - 0% 2256
9405420039 wliczony - 10% 2257
9405490011 wliczony - 5% 2258
9405490019 wliczony - 10% 2259
9405490021 wliczony - 5% 2260
9405490022 wliczony - 14% 2261
9405490023 wliczony - 5% 2262
9405490024 wliczony - 14% 2263
9405490025 wliczony - 5% 2264
9405490029 wliczony - 14% 2265
9405490031 wliczony - 5% 2266
9405490032 wliczony - 12% 2267
9405490033 wliczony - 5% 2268
9405490034 wliczony - 14% 2269
9405490035 wliczony - 5% 2270
9405490036 wliczony - 10% 2271
9405490037 wliczony - 0% 2272
9405490039 wliczony - 10% 2273
9405602001 wyłączony 5% - 2274
9405602002 wyłączony 12% - 2275
9405602008 wyłączony 12% - 2276
9405608001 wyłączony 5% - 2277
9405608002 wyłączony 10% - 2278
9405608008 wyłączony 10% - 2279
9405610001 wliczony - 5% 2280
9405610002 wliczony - 12% 2281
9405610003 wliczony - 12% 2282
9405610004 wliczony - 5% 2283
9405610005 wliczony - 10% 2284
9405610009 wliczony - 10% 2285
9405690001 wliczony - 5% 2286
9405690002 wliczony - 12% 2287
9405690003 wliczony - 5% 2288
9405690009 wliczony - 10% 2289
9406903901 wyłączony 5% - 2290
9406903902 wliczony - 5% 2291
9406903908 wliczony - 5% 2292
9406903909 wyłączony 5% - 2293
9508210000 wliczony - 8% 2294
9508220000 wliczony - 8% 2295
9508230000 wliczony - 8% 2296
9508240000 wliczony - 8% 2297
9508250000 wliczony - 8% 2298
9508260000 wliczony - 8% 2299
9508290000 wliczony - 8% 2300
9508300000 wliczony - 8% 2301
9508400000 wliczony - 8% 2302
9508900000 wyłączony 8% - 2303
9701100000 wyłączony 0% - 2304
9701210000 wliczony - 0% 2305
9701220000 wliczony - 0% 2306
9701290000 wliczony - 0% 2307
9701900000 wyłączony 0% - 2308
9701910000 wliczony - 0% 2309
9701920000 wliczony - 0% 2310
9701990000 wliczony - 0% 2311
9702000000 wyłączony 0% - 2312
9702100000 wliczony - 0% 2313
9702900000 wliczony - 0% 2314
9703000000 wyłączony 0% - 2315
9703100000 wliczony - 0% 2316
9703900000 wliczony - 0% 2317
9705000000 wyłączony 0% - 2318
9705100000 wliczony - 0% 2319
9705210000 wliczony - 0% 2320
9705220000 wliczony - 0% 2321
9705290000 wliczony - 0% 2322
9705310000 wliczony - 0% 2323
9705390000 wliczony - 0% 2324
9706000000 wyłączony 0% - 2325
9706100000 wliczony - 0% 2326
9706900000 wliczony - 0% 2327