МЕНЮ

Metody określania wartości celnej

Prawo RF "On Taryfy Celnej", znajduje się sześć metod ustalania wartości celnej:

Wartość celna towarów musi zaczynać próbę zgłaszającego z 1 metody. Tylko w przypadku, gdy warunki nie są stosującego 1 metody, konsekwentnie stosowane metody 2-6. Wyjątkiem może być dozwolone i metod 4 5, która może być stosowana w dowolnej kolejności, to możliwe jest wykorzystanie metody po metodzie 5 3.

Prawo stanowi, że podstawową metodą ustalania wartości celnej towarów jest 1 metoda, która odpowiada Kodeksu wartości celnej, największe możliwości wykorzystania na wycenę transakcji cenie celnego. Doświadczenia krajów stosujących ten system, pokazuje, że ocena 1981 90-98% ogółu eksportu i importu o wartości do celów celnych tą metodą.

Tylko w bardzo małej liczbie transakcji. wartość celna jest określana metodami 2 - 6, które są szacowane, to znaczy, gdy wartość celna wycenianych towarów nie jest określana na podstawie ceny transakcji, ale poprzez przeprowadzenie odpowiednich szacunkowych obliczeń obejmujących informacje z innych transakcji. Kolejną najczęściej stosowaną metodą jest 6.

Następnie rozważymy bardziej szczegółowo wszystkie metody określania wartości celnej towarów importowanych na obszar celny Federacji Rosyjskiej.