МЕНЮ

Lista zgodności rodzajów klasyfikatora podatków, opłat i innych opłat pobieranych przez organy celne, kodów klasyfikacji budżetu

Nazwa płatności Zastosowanie płatności Rodzaj płatności Kod typu płatności Kod klasyfikacji budżetu
1 Opłaty celne za operacje celne (do odprawy celnej towarów, na zgłoszenie celne towary do operacji celnych) Płatności stosowane w całym tekście EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Opłaty celne dla eskorty celnej Płatności stosowane w całym EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Cła przywozowe obowiązek (inne opłaty, podatki i opłaty o równoważnym działaniu), obowiązek zapłaty, który powstał z 1 September 2010 Płatności stosowane w całym EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Importuj cłoktórych obowiązek zapłaty powstał przed 1 September 2010 Płatności stosowane w całym EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Specjalny obowiązek ustanowiony zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014 roku) Płatności stosowane w całym EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Cło antydumpingowe ustanowione zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych wobec państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014) Płatności stosowane w całym EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Obowiązek wyrównawczy ustanowiony zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014 roku) Płatności stosowane w całym EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Wyzwolenie środka ochronnego zastosowanego zgodnie z umową o wolnym handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą a jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, 29 z maja 2015. Płatności stosowane w całym EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Wstępny obowiązek specjalny Płatności stosowane w całym EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Zaliczka na cło antydumpingowe Płatności stosowane w całym EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Wstępny obowiązek odszkodowawczy Płatności stosowane w całym EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Specjalne cło zapłacone zgodnie z procedurą ustanowioną dla pobierania odpowiednich wstępnych rodzajów ceł Płatności stosowane w całym EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Cło antydumpingowe zapłacone zgodnie z procedurą ustanowioną dla pobierania odpowiednich wstępnych rodzajów ceł Płatności stosowane w całym EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Opłata wyrównawcza uiszczona zgodnie z procedurą ustanowioną dla pobierania odpowiednich wstępnych rodzajów opłat Płatności stosowane w całym EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Podatek od wartości dodanej Płatności stosowane w całym EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Cła i podatki według stawek zryczałtowanych za towary do użytku osobistego Płatności stosowane w całym EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Całkowita opłata celna za towary do użytku osobistego Płatności stosowane w całym EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Opłaty za przechowywanie celne Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Cło eksportowe na ropę naftową wywożoną poza obszar celny EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Cło wywozowe na ropę naftową, z wyjątkiem ropy wywożonej poza obszar celny EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Cło eksportowe na gaz ziemny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Cło wywozowe na towary wyprodukowane z ropy naftowej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Cło wywozowe na towary, dla których nie istnieje oddzielny kod dla rodzaju należności celnych wywozowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Cło eksportowe na ropę naftową wywożoną z terytorium Federacji Rosyjskiej przez terytorium Republiki Białorusi transportem rurociągowym, na podstawie odrębnych umów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Cła eksportowe 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Podatek akcyzowy w sprawie alkoholu etylowego z surowców spożywczych (z wyjątkiem destylatów wina, winogron, owoców, brandy, calvados, temporal) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Podatek akcyzowy od produktów alkoholowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Akcyza na fajkę tytoniową, palenie tytoniu, żucie, ssanie, wędzenie, fajki wodne (z wyjątkiem tytoniu, używanego jako surowiec do produkcji wyrobów tytoniowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Akcyza na benzynę samochodową Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Akcyza na benzynę prostą Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika do 67,5 KW (90 l.s.a) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Akcyza na olej napędowy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Akcyza na oleje silnikowe do silników wysokoprężnych i (lub) gaźnikowych (wtryskowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Akcyza na wina, wina owocowe (z wyjątkiem win musujących (szampana), napojów winiarskich bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego wytwarzanego z surowców spożywczych i (lub) alkoholizowanej winogron lub innej brzeczki oraz (lub) destylatu wina i ( lub) destylat owocowy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Akcyza na piwo o standardowej (standaryzowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego do 0,5 procent włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Akcyza na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego w stosunku do 9 procent (z wyjątkiem piwa, wina, win owocowych, win musujących (szampanów), napojów winiarskich wytwarzanych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego produkowanego z surowców spożywczych i (lub) alkoholu lub winogron lub inny zacier owocowy i (lub) destylat wina i (lub) destylat owocowy) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Akcyza na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego do 9 procent włącznie (z wyjątkiem piwa, napojów wytwarzanych na bazie piwa, win, win owocowych, win musujących (szampanów), jabłecznika, poire, miodu pitnego, napojów winiarskich bez dodatku rektyfikowanego etylu alkohol produkowany z surowców spożywczych i (lub) alkoholizowany moszcz gronowy lub inny owocowy i (lub) destylat winny i (lub) destylat owocowy) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Podatek akcyzowy od destylatów: wina, winogron, owoców, brandy, calvados, whisky Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Akcyza na etanol z surowców nieżywnościowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Akcyza na cydr, poiret, miód pitny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika powyżej 67,5 kW (90 KM) i do 112,5 kW (150 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Akcyza na motocykle o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Akcyza na wina musujące (szampan) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Akcyza na piwo o standardowej (znormalizowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 0,5 procent i do 8,6 procent włącznie napojów na bazie piwa Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Akcyza na piwo o standardowej (standaryzowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 8,6 procent Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Akcyza na cygara Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Akcyza na cygaretki (cygara), bidis, kretek Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Akcyza na papierosy, papierosy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Akcyza na średnie destylaty Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Akcyza na elektroniczne systemy dostarczania nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Akcyza na płyn do elektronicznych systemów dostarczania nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Akcyza na tytoń (wyroby tytoniowe) przeznaczona do spożycia przez ogrzewanie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) i do 147kW (200 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika powyżej 147kW (200 hp) i do 220 kW (300 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika powyżej 220 kW (300 KM) i do 294 kW (400 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika powyżej 294 kW (400 KM) i do 367 kW (500 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Akcyza na samochody osobowe o mocy silnika powyżej 367 kW (500 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej akcyza 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fundusze ze sprzedaży skonfiskowanych towarów w zakresie sprzedaży zapasów określonej nieruchomości Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Środki ze sprzedaży towarów zatrzymanych przez organy celne, w kwocie obliczonej w dniu zatrzymania tych towarów, cła przywozowe i podatki, które byłyby należne przy wprowadzaniu zatrzymanych towarów do procedury celnej dopuszczenia do konsumpcji krajowej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Grzywny, z wyjątkiem grzywien za naruszenie przepisów walutowych Federacji Rosyjskiej i aktów organów regulujących walutę, nałożone przez organy celne, oraz grzywny za naruszenie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie podstaw systemu konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, władzy państwowej Federacji Rosyjskiej, służby publicznej Federacji Rosyjskiej, wyborów i referendum Federacji Rosyjskiej w sprawie komisarza ds. praw człowieka w Federacji Rosyjskiej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Grzywny za naruszenie przepisów walutowych Federacji Rosyjskiej i aktów organów regulujących walutę, wyznaczonych przez organy celne Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Kary za naruszenie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie podstaw systemu konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, władzy państwowej Federacji Rosyjskiej, służby cywilnej Federacji Rosyjskiej, wyborów i referendów Federacji Rosyjskiej, komisarza ds. Praw człowieka w Federacji Rosyjskiej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Środki otrzymane z zastosowania środków odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Środki otrzymane w wyniku zastosowania środków odpowiedzialności karnej w sprawach wszczętych przez organy celne Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Fundusze i grzywny 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Inne rodzaje płatności naliczane według organy celne
65 Pozostałe dochody z tytułu świadczenia usług odpłatnych przez odbiorców środków oraz rekompensata kosztów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Inne przychody niepodatkowe Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Zaliczki na przyszłe cła i inne płatności Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Zapewnienie wypełnienia obowiązku zapłaty ceł, podatków, specjalnych ceł antydumpingowych, ceł wyrównawczych, z wyjątkiem takiego zabezpieczenia dokonanego depozytem gotówkowym Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9080
69 Depozyt pieniężny złożony jako zabezpieczenie wykonania obowiązku zapłaty ceł, podatków, ceł specjalnych, ceł antydumpingowych, ceł wyrównawczych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Zapewnienie wykonywania obowiązków osoby prawnej prowadzącej działalność w zakresie ceł jako przedstawiciel celny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Zapewnienie wypełnienia obowiązków osoby prawnej prowadzącej działalność w dziedzinie ceł jako przewoźnika celnego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Zapewnienie wykonywania obowiązków podmiotu prawnego prowadzącego działalność w dziedzinie ceł jako właściciel magazynu czasowego składowania Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Zapewnienie wykonywania obowiązków podmiotu prawnego prowadzącego działalność w dziedzinie ceł jako właściciel składu celnego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Zapewnienie wypełnienia obowiązków osoby prawnej prowadzącej działalność w dziedzinie ceł jako właściciel sklepu wolnocłowego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Zapewnienie wykonywania obowiązków upoważnionego podmiotu gospodarczego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Zapewnienie wykonywania obowiązków podmiotu prawnego prowadzącego działalność w dziedzinie ceł jako właściciel bezpłatnego magazynu Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Zapewnienie wypełnienia obowiązków osoby prawnej prowadzącej działalność w dziedzinie ceł jako przedstawiciel celny i przewoźnik celny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Zapewnienie wykonywania obowiązków podmiotu prawnego prowadzącego działalność w dziedzinie ceł jako przedstawiciela celnego i zapewnienie wykonywania obowiązków upoważnionego podmiotu gospodarczego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Zapewnienie wykonywania obowiązków podmiotu prawnego prowadzącego działalność w dziedzinie ceł jako przewoźnika celnego oraz zapewnienie wykonywania obowiązków upoważnionego przedsiębiorcy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Zapewnienie wypełnienia obowiązków osoby prawnej prowadzącej działalność w zakresie ceł jako przedstawiciela celnego i przewoźnika celnego oraz zapewnienie wykonywania obowiązków upoważnionego przedsiębiorcy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Depozyt pieniężny złożony jako zabezpieczenie zobowiązań organizacji do wykorzystania nabytych znaczków akcyzowych, za które zobowiązanie organizacji nie zostało wypełnione Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Środki wypłacane przez importerów organom celnym w celu wydawania znaków akcyzy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Opłata za użytkowanie zapłacona za koło pojazdy (podwozia) i przyczepy do nich importowane do Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem pojazdów kołowych (podwozi) i przyczep dla nich importowanych z terytorium Republiki Białoruś Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Opłata recyklingowa uiszczana za pojazdy kołowe (podwozia) i przyczepy dla nich importowane do Federacji Rosyjskiej z terytorium Republiki Białoruś Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Opłata państwowa za przyjęcie wstępnych decyzji w sprawie klasyfikacji towarów zgodnie z jednolitą nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Opłata za użytkowanie płacona za samobieżne samochody i przyczepy do nich importowane do Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem samochodów samobieżnych i przyczep dla nich importowanych z terytorium Republiki Białoruś Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Opłata za użytkowanie zapłacona za pojazdy samobieżne i przyczepy przywożone do Federacji Rosyjskiej z terytorium Republiki Białoruś Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Inne rodzaje płatności pobierane przez organy celne 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Kary za zwłokę w płatnościach celnych za czynności celne (za odprawę celną towarów, za zgłoszenie celne towarówdla operacji celnych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Kary za zwłokę w zapłacie ceł dla eskorty celnej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Kary za zwłokę w zapłacie należności celnych przywozowych (inne cła, podatki i opłaty o równoważnym skutku), obowiązek zapłaty wynikający z 1 wrzesień 2010 rok Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Kary za spóźnioną zapłatę należności celnych przywozowych, obowiązek zapłaty, który powstał przed 1 września 2010 roku Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Kary za spóźnioną płatność specjalnego cła ustanowionego zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Kary za spóźnioną płatność cła antydumpingowego ustanowione zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Kary za zwłokę w zapłacie opłaty wyrównawczej ustalonej zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych wobec państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Kary za spóźnioną zapłatę podatku od wartości dodanej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Kary za spóźnioną zapłatę ceł i podatków według jednolitej stawki za towary do użytku osobistego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Kary za spóźnioną zapłatę całkowitej opłaty celnej za towary do użytku osobistego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Kary za spóźnioną opłatę celną za przechowywanie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Kary za spóźnioną płatność specjalnego obowiązku ustanowionego zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Kary za spóźnioną płatność cła antydumpingowego ustanowionego zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Kary za spóźnioną opłatę wyrównawczą ustaloną zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Kary za spóźnioną zapłatę tymczasowego cła specjalnego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Kary za spóźnioną płatność zaliczkowego cła antydumpingowego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Kary za opóźnioną płatność wstępnej opłaty wyrównawczej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Kary za spóźnioną opłatę specjalną uiszczoną w sposób przewidziany dla pobierania odpowiednich wstępnych rodzajów opłat Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Kary za zwłokę w zapłacie cła antydumpingowego zapłaconego zgodnie z procedurą ustanowioną w celu pobrania odpowiednich ceł tymczasowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Kary za zwłokę w zapłacie opłaty wyrównawczej, zapłaconej w sposób przewidziany dla pobierania odpowiednich wstępnych rodzajów opłat Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Kary za spóźnioną płatność cła wywozowego na ropę naftową wywożoną poza obszar celny EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Kary za spóźnioną zapłatę cła wywozowego na ropę naftową, z wyjątkiem ropy wywożonej poza obszar celny EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Kara za spóźnioną zapłatę cła wywozowego na gaz ziemny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Kary za spóźnioną zapłatę należności celnych wywozowych na towary pochodzące z ropy naftowej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Kary za zwłokę w zapłacie należności celnych wywozowych na towary, dla których nie istnieje oddzielny kod dla rodzaju należności celnych wywozowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Kary za spóźnioną zapłatę cła wywozowego na ropę naftową, wywiezione z terytorium Federacji Rosyjskiej przez terytorium Republiki Białorusi transportem rurociągowym, na podstawie odrębnych umów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Kary za spóźnioną płatność akcyzy na alkohol etylowy z surowców spożywczych (z wyjątkiem destylatów wina, winogron, owoców, brandy, calvados, whisky) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Kary za zwłokę w zapłacie akcyzy na produkty zawierające alkohol Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Kary za zwłokę w zapłacie akcyzy na fajkę tytoniową, palenie, żucie, ssanie, wędzenie, fajkę wodną (z wyjątkiem tytoniu, używanego jako surowiec do produkcji wyrobów tytoniowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Kara za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów benzynowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Kara za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na benzynę prostą Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika do 67,5 kW (90 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od oleju napędowego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Kary za zwłokę w zapłacie akcyzy na oleje silnikowe do silników wysokoprężnych i (lub) silników gaźnikowych (wtryskowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od win, win owocowych (z wyjątkiem win musujących (szampanów), napojów winiarskich bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego z surowców spożywczych i (lub) alkoholizowanej winogron lub innej brzeczki owocowej i (lub) wina destylat i / lub destylat owocowy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od piwa o standardowej (znormalizowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego do 0,5 procent włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Kary za zwłokę w zapłacie akcyzy na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego w stosunku do 9 procent (z wyjątkiem piwa, win, win owocowych, win musujących (szampanów), napojów winiarskich wytwarzanych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego produkowanego z surowców spożywczych i (lub ) alkoholizowane winogrona lub inne brzeczki owocowe oraz (lub) destylat wina i (lub) destylat owocowy) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego do 9 procent włącznie (z wyjątkiem piwa, napojów na bazie piwa, wina, win owocowych, win musujących (szampanów), jabłecznika, poiretu, miodu pitnego, napojów winnych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego wytwarzanego z surowców spożywczych i (lub) alkoholizowanego zacieru winogronowego lub innego owocowego oraz (lub) destylatu winnego i (lub) destylatu owocowego) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Kary za zwłokę w zapłacie akcyzy na wino, winogrono, owoce, brandy, calvados, destylaty whisky Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od alkoholu etylowego z surowców nieżywnościowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Kara za spóźnioną zapłatę akcyzy na cydr, poire, miód pitny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 67,5 kW (90 KM) i do 112,5 kW (150 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Kary za spóźnioną zapłatę akcyzy na motocykle o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Kara za spóźnioną płatność akcyzy na wina musujące (szampan) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na piwo o standardowej (znormalizowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 0,5 procent i do 8,6 procent włącznie napojów na bazie piwa Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na piwo o standardowej (znormalizowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 8,6 procent Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Kary za spóźnioną zapłatę akcyzy na cygara Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Kara za spóźnioną zapłatę akcyzy na cygaretki (cygaretki), bidi, kretek Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Kary za zwłokę w zapłacie akcyzy na papierosy, papierosy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Kary za spóźnioną zapłatę akcyzy na średnie destylaty Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na elektroniczne systemy dostarczania nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na płyny do elektronicznych systemów dostarczania nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego na tytoń (wyroby tytoniowe), przeznaczone do spożycia przez ogrzewanie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 KM) i do 147 kW (200 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 147kW (200 hp) i do 220 kW (300 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 220 kW (300 KM) i do 294 kW (400 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 294 kW (400 KM) i do 367 kW (500 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Kary za spóźnioną zapłatę podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 367 kW (500 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Kary za spóźnioną zapłatę opłaty za użytkowanie uiszczonej za pojazdy kołowe (podwozia) i przyczepy dla nich importowane do Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem pojazdów kołowych (podwozi) i przyczep dla nich importowanych z terytorium Republiki Białoruś Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Kary za spóźnioną opłatę za użytkowanie uiszczoną za pojazdy kołowe (podwozia) i przyczepy dla nich importowane do Federacji Rosyjskiej z terytorium Republiki Białoruś Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Kary 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Odsetki za odroczenie płatności należności celnych przywozowych, obowiązek zapłaty wynikający z 1 September 2010 Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Odsetki za odroczenie płatności należności celnych przywozowych, obowiązek zapłaty, który powstał przed 1 wrzesień 2010 rok Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Odsetki, tak jakby odroczono płatność specjalnego cła, Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 ustanowiony zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014 roku) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność
152 Odsetki odroczone od płatności cła antydumpingowego ustanowionego zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014 roku) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Odsetki, tak jakby odroczono wypłatę opłaty wyrównawczej ustalonej zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 8 do Traktatu o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej 29 w maju 2014 roku) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Odsetki jak w przypadku odroczenia płatności cła wywozowego na ropę naftową wywożoną poza obszar celny EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Odsetki tak, jak w przypadku odroczenia płatności cła wywozowego na ropę naftową, z wyjątkiem ropy wywożonej poza obszar celny EAEU Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Odsetki tak, jakby odroczono płatność cła wywozowego na gaz ziemny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Odsetki tak, jak w przypadku odroczenia płatności cła wywozowego na towary pochodzące z ropy naftowej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Odsetki jak w przypadku odroczenia płatności należności celnych wywozowych na towary, w odniesieniu do których nie jest dostarczony odrębny kod rodzaju cła wywozowego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Odsetki są takie, jakby przyznawano odroczenie płatności cła wywozowego na ropę naftową wywożoną z terytorium Federacji Rosyjskiej przez terytorium Republiki Białorusi transportem rurociągowym, na podstawie odrębnych umów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od alkoholu etylowego z surowców spożywczych (z wyjątkiem wina, winogron, owoców, brandy, calvados, destylatów whisky) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego na produkty zawierające alkohol Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od fajki tytoniowej, palenia, żucia, ssania, węszenia, fajki wodnej (z wyjątkiem tytoniu, używanego jako surowiec do produkcji wyrobów tytoniowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Odsetki za odroczenie płatności podatku akcyzowego od benzyny silnikowej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Odsetki za odroczoną spłatę podatku akcyzowego na benzynę prostą Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika do 67,5 kW (90 KM) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od oleju napędowego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Odsetki za odroczoną płatność akcyzy na oleje silnikowe do silników wysokoprężnych i (lub) silników gaźnikowych (wtryskowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Odsetki za odroczenie płatności podatku akcyzowego od win, win owocowych (z wyjątkiem win musujących (szampanów), napojów winnych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego wytwarzanego z surowców spożywczych i (lub) alkoholowego zacieru winogronowego lub innego owocowego i (lub) wina destylat i / lub destylat owocowy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Odsetki za odroczoną płatność akcyzy na piwo ze standardową (znormalizowaną) zawartością frakcji objętościowej alkoholu etylowego do 0,5 procent włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego w stosunku do 9 procent (z wyjątkiem piwa, win, win owocowych, win musujących (szampanów), napojów winiarskich wytwarzanych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego produkowanego z surowców spożywczych i (lub ) alkoholizowane winogrona lub inne brzeczki owocowe oraz (lub) destylat wina i (lub) destylat owocowy) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego do 9 procent włącznie (z wyjątkiem piwa, napojów na bazie piwa, wina, win owocowych, win musujących (szampanów), jabłecznika, poiretu, miodu pitnego, napojów winnych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego wytwarzanego z surowców spożywczych i (lub) alkoholizowanego moszczu winogronowego lub innego zacieru owocowego oraz (lub) destylatu winnego i (lub) destylatu owocowego) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od wina, winogron, owoców, brandy, calvados, destylatów whisky Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od alkoholu etylowego z surowców nieżywnościowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od cydru, poire, miodu pitnego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 67,5 kW (90 hp) i do 112,5 kW (150 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Odsetki za odroczoną płatność akcyzy na motocykle o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od win musujących (szampana) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Odsetki za opóźnienie płatności akcyzy na piwo za pomocą standardowej (znormalizowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 0,5 procent i do 8,6 procent włącznie napojów na bazie piwa Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Odsetki za opóźnienie zapłaty akcyzy na piwo o standardowej (znormalizowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 8,6 procent Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od cygar Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego na cygaretki (cygara), bidis, kretek Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od papierosów, papierosów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Odsetki od odroczenia podatku akcyzowego od średnich destylatów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od elektronicznych systemów dostarczania nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego na płyny do elektronicznych systemów dostarczania nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego na tytoń (wyroby tytoniowe), przeznaczone do spożycia przez ogrzewanie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) i do 147 kW (200 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Odsetki za odroczoną płatność podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 147 kW (200 hp) i do 220 kW (300 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 220 kW (300 hp) i do 294 kW (400 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 294 kW (400 hp) i do 367 kW (500 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Odsetki za odroczenie podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 367 kW (KM 500) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Odsetki za odroczoną płatność podatku od wartości dodanej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki za odroczoną płatność 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Odsetki od spłaty należności celnych przywozowych, obowiązek zapłaty wynikający z 1 September 2010 Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Odsetki od raty płatności należności celnych przywozowych, obowiązek zapłaty, który powstał przed 1 września 2010 roku Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Odsetki od raty płatności akcyzy na alkohol etylowy z surowców spożywczych (z wyjątkiem destylatów wina, winogron, owoców, brandy, calvados, whisky) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Odsetki od raty podatku akcyzowego od produktów zawierających alkohol Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Odsetki od raty podatku akcyzowego od rur tytoniowych, palenia, żucia, ssania, węszenia, fajki wodnej (z wyjątkiem tytoniu, używanego jako surowiec do produkcji wyrobów tytoniowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Odsetki od raty podatku akcyzowego od benzyny silnikowej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Odsetki od raty podatku akcyzowego od benzyny zwykłej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika do 67,5 kW (90 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Odsetki od raty podatku akcyzowego od oleju napędowego Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Odsetki od raty podatku akcyzowego od olejów silnikowych do silników wysokoprężnych i (lub) silników gaźnikowych (wtryskowych) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Odsetki od rat płatności podatku akcyzowego od win, win owocowych (z wyjątkiem win musujących (szampanów), napojów winiarskich bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego z surowców spożywczych i (lub) alkoholu lub zacieru z winogron i (lub) wina destylat i / lub destylat owocowy Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Odsetki od raty podatku akcyzowego od piwa o standardowej (standaryzowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego do 0,5 procent włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Odsetki od raty podatku akcyzowego od produktów alkoholowych o udziale objętościowym alkoholu etylowego w stosunku do 9 procent (z wyjątkiem piwa, wina, win owocowych, win musujących (szampanów), napojów winiarskich bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego produkowanego z surowców spożywczych i (lub ) alkoholizowane winogrona lub inne brzeczki owocowe oraz (lub) destylat wina i (lub) destylat owocowy) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Odsetki od raty podatku akcyzowego na produkty alkoholowe o udziale objętościowym alkoholu etylowego do 9 procent włącznie (z wyjątkiem piwa, napojów wytwarzanych na bazie piwa, wina, win owocowych, win musujących (szampanów), jabłecznika, poiret, miodu pitnego, napojów alkoholowych bez dodatku rektyfikowanego alkoholu etylowego wytwarzanego z surowców spożywczych i (lub) alkoholizowanego moszczu winogronowego lub innego zacieru owocowego oraz (lub) destylatu winnego i (lub) destylatu owocowego) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Odsetki od raty płatności akcyzy na destylaty wina, winogron, owoców, brandy, calvados, whisky Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Odsetki od raty podatku akcyzowego od alkoholu etylowego z surowców nieżywnościowych Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Odsetki od raty zapłaty akcyzy na cydr, poire, miód pitny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 67,5 kW (90 hp) i do 112,5 kW (150 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Odsetki od raty akcyzy na motocykle o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Odsetki od raty akcyzy na wina musujące (szampan) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Odsetki od raty podatku akcyzowego od piwa o standardowej (standaryzowanej) zawartości frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 0,5 procent i do 8,6 procent włącznie napojów na bazie piwa Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Odsetki od płatności raty akcyzy na piwo standardową (znormalizowaną) zawartością frakcji objętościowej alkoholu etylowego w stosunku do 8,6 procent Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Odsetki od raty podatku akcyzowego od cygar Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Odsetki od raty podatku akcyzowego od cygaretek (cygar), bidi, kretek Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Odsetki od rat podatku akcyzowego od papierosów, papierosów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Odsetki od raty podatku akcyzowego od średnich destylatów Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Odsetki od raty podatku akcyzowego od elektronicznych systemów dostawy nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Odsetki od rat płatności podatku akcyzowego od elektronicznych systemów dostawy nikotyny Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Odsetki od raty podatku akcyzowego od tytoniu (wyroby tytoniowe), przeznaczone do konsumpcji przez ogrzewanie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 112,5 kW (150 hp) i do 147 kW (200 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 147 kW (200 hp) i do 220 kW (300 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 220 kW (300 hp) i do 294 kW (400 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika powyżej 294 kW (400 hp) i do 367 kW (500 hp) włącznie Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Odsetki od raty podatku akcyzowego od samochodów osobowych o mocy silnika ponad 367 kW (500 hp) Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Odsetki za dostarczenie ratalnej płatności podatku od wartości dodanej Płatności, których wypłata jest przewidziana w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej Odsetki od płatności ratalnej 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 do 20 (228)


Od 1.01.2020 następujące BSC są wyłączone z budżetowej klasyfikacji dochodów budżetowych:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 „Inne wpływy z kar pieniężnych (grzywien) i inne kwoty z tytułu szkód zapisanych w budżecie federalnym”;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 „Odsetki zapłacone w przypadku naruszenia warunków przeniesienia kwoty należności celnych wywozowych”;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 „Środki ze zbycia i sprzedaży skonfiskowanego i innego mienia zamieniły się w dochód Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem środków ze sprzedaży skonfiskowanego mienia otrzymanych w wyniku przestępstw korupcyjnych (dotyczących sprzedaży zapasów określonego mienia) (inne fundusze ze zbycia i sprzedaży skonfiskowanego i innego mienia zamienione na dochody Federacji Rosyjskiej);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 „Pobranie gotówki (mandaty) za przestępstwa administracyjne w dziedzinie podatków i opłat określonych w Kodeksie Federacji Rosyjskiej w sprawie przestępstw administracyjnych ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 „Kary pieniężne (grzywny) za naruszenie aktów stanowiących prawo Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej dotyczące ceł”;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Pobór gotówki (grzywny) za naruszenie przepisów walutowych Federacji Rosyjskiej i aktów organów regulujących waluty, a także przepisów Federacji Rosyjskiej w dziedzinie kontroli eksportu”;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 „Kary (grzywny) za naruszenie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie podstaw systemu konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, władzy państwowej Federacji Rosyjskiej, służby publicznej Federacji Rosyjskiej, wyborów i referendów Federacji Rosyjskiej, komisarza ds. Praw człowieka w Federacja Rosyjska ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 „Pobór gotówki (grzywny) za naruszenie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa i finansowania terroryzmu, w obrocie środkami odurzającymi i psychotropowymi”;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „Pobór gotówki (grzywny) i inne kwoty podlegające zwrotowi od osób winnych popełnienia przestępstw oraz w ramach odszkodowania za straty majątkowe zapisane w budżecie federalnym”;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 „Kary pieniężne (grzywny) za naruszenie przepisów leśnych dotyczących działek leśnych będących własnością federalną”;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 „Pobór gotówki (grzywny) za naruszenie ustawy o kontroli państwa nad realizacją międzynarodowego transportu drogowego”;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Kary pieniężne (grzywny) za przestępstwa administracyjne naruszające zdrowie, przewidziane w Kodeksie wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej”.