МЕНЮ

Rosyjskie koleje pomagają w transporcie towarów już od 180 lat.Transport kolejowy to najpopularniejszy i najwygodniejszy sposób przewożenia towarów. Dziś rosyjska sieć kolejowa jest jedną z najbardziej rozwiniętych i najdłuższych na świecie. Każdego roku w Rosji budowane są tysiące kilometrów nowych torów i otwierane są nowe stacje. Organizacja przewozów kolejowych to proces obejmujący część logistyczną i techniczną.