МЕНЮ

opis towaru Kod TH FEA EAEU
1 Drukarki, kopiarki i faksy oraz ich moduły elektroniczne posiadające funkcje szyfrowania (kryptografia) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Kieszonkowe urządzenia do nagrywania, odtwarzania i wizualnej prezentacji danych z funkcjami obliczeniowymi, posiadające funkcje szyfrowania (kryptografia) 8470 10 000 0
3 Komputery kieszonkowe z funkcjami szyfrowania (kryptografia) 8471 30 000 0
4 Maszyny obliczeniowe i ich części posiadające funkcje szyfrowania (kryptografia) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Urządzenia komputerowe z funkcjami szyfrowania (kryptografia) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Moduły elektroniczne i części maszyn kieszonkowych z funkcjami szyfrowania (kryptografia) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Urządzenia do komunikacji abonenckiej z funkcjami szyfrowania (kryptografia) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Stacje bazowe z funkcjami szyfrowania (kryptografia) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Sprzęt telekomunikacyjny i jego części posiadające funkcje szyfrowania (kryptografia) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Szyfrowanie oprogramowania (kryptograficzne) oznacza, niezależnie od nośnika 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Kluczowe dokumenty 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Sprzęt do nadawania lub telewizji i jego części, które mają funkcje szyfrowania (kryptografia) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Odbiorniki radionawigacji, urządzenia do zdalnego sterowania i ich części, które posiadają funkcje szyfrowania (kryptografia) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Dostęp do sprzętu do sieci informacyjnej i komunikacyjnej „Internet” i odbiorników telewizyjnych z funkcją komunikacyjną, których części mają funkcje szyfrowania (kryptografia) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Elektroniczne układy scalone, urządzenia pamięci posiadające funkcje szyfrowania (kryptografia) lub zawierające szyfrowanie (kryptograficzne) oznaczają 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Inne maszyny i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne funkcje zawierające szyfrowanie (kryptograficzne) oznaczają 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Dokumentacja normatywno-techniczna, projektowa i operacyjna dla środków szyfrowania (kryptograficznych) określonych w paragrafach 1 - 16 tej sekcji (na dowolnym nośniku) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

W Federacji Rosyjskiej upoważnionym federalnym organem wykonawczym do zatwierdzania wniosków o licencje i innych zezwoleń na import i eksport środków szyfrowania (kryptograficznych) w handlu z krajami trzecimi jest Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB Rosji).

Unified Register of Notifications opublikowane na oficjalnej stronie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (www.eaeunion.org).